تندیس های شادی از جنس پسماندها

تندیس های شادی از جنس پسماندها!

با نزدیک شدن سال نو منیره زمانی نیا کارشناس و آموزشگر هنر کودکان از ١١ تا ١٣ اسفند نمایشگاهی از آثار خود در گالری حبیب پور برگزار کرد.

در این نمایشگاه، آثار حجمی و دیوار کوب‌هایی از پاپیه ماشه و مواد بازیافت طبیعی به نمایش گذاشته شده بود. موضوع آثار به نمایش گذاشته شده به مناسبت سال ١٣٩٠، خرگوش و گربه بود که پیام آور شادی اند. "حاجی فیروز"، "تخم مرغ‌های رنگی"، "پرنده‌های فانتزی و واقعی" و "مادر" از دیگر موضوع های این نمایشگاه بود.

زمانی پور مربی باسابقه هنر کودکان، این آثار زیبا را از خمیر کاغذ و هر چیز دورریختنی مانند پوست میوه ها، میوه های خشک، هسته ها می سازد. او می گوید: "هر جا که می روم میوه آن منطقه را جمع آوری می‌کنم و به جای مواد مصنوعی از آن ها استفاده می کنم. بسیار زیباتر است."

زمانی نیا هدف خود از برپایی این نمایشگاه را چنین بیان می کند: "بچه‌های مصرفی ما فقط دنبال این هستند که هر چیزی را بخرند. هنگامی که من از بچه ها می خواهم مواد مورد نیاز تهیه خمیر پاپیه ماشه را تهیه کنند، از من می‌پرسند از کجا آن ها را بخریم؟ من می گویم از سطل آشغال. این که بچه ها از چیزهای دوریختنی استفاده بکنند سبب می شود توجه شان به اطراف جلب شود. بچه های ما به خاطر این که زمان پدر و مادرها محدود و رفت و آمدشان کم است، خیلی گوشه گیر و بی توجه به پیرامون خود شده اند. این حرکت باعث می شود دست کم در مسیر مدرسه، یا هنگامی که به سفر می روند، به پیرامون خود نگاه کنند. همه این فعالیت‌ها می‌توانند بسیار موثر باشند که کودکان کمتر تولید زباله کنند."

بخشی از نمایشگاه را تندیس‌های مادر تشکیل می‌داند. زمانی نیا هدف خود از تمرکز بر این موضوع را نشان دادن تاثیر و نقش مادر در زندگی کودک به عنوان الگو ی کودک عنوان کرد.

این نمایشگاه از انگشت شمار نمایشگاه‌هایی است که برای مخاطب کودک برپا شده بود. برپایی چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند به تربیت نسل علاقمند به هنر و نمایشگاه رو و کودکانی حساس نسبت به محیط زیست بیانجامد.

هنر پاپیه ماشه در خاور دور و میانه از جمله ایران پیشینه ای طولانی دارد و هنوز هم می توان یادگاری های مانند جعبه های کوچک، صندوق، سینی و قلم دان هایی ساخته شده از خمیر کاغذ را در خانه ها یافت.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۱۲-۱۵ ۰۱:۵۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما