کودکان بذر صلح را در خاورمیانه پرآشوب می کارند!

کودکان بذر صلح را در خاورمیانه پرآشوب می کارند!

 صدها کودک فلسطینی روز گذشته، با بدن های شان یک تصویر بزرگ از کبوتر صلحی که پیکاسو طراحی کرده را ساختند.

این ها کودکانی هستند که به مدرسه های سازمان ملل در شهر اریحا می روند. هرگز صلح و آرامش را تجربه نکرده اند و شاید برقراری صلح در کشور و خاورمیانه پرآشوب بزرگ ترین آرزوی شان باشد. آن ها با گردهم آمدن در دامنه کوه باستانی شهر اریحا (Mount of Temptation)، با کمک یک هنرمند ماهر در تشکیل تصویرهای بزرگ با پیکرهای انسانی، کبوتر صلح را به تصویر کشیدند. کبوتر صلحی که پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی آن را طراحی کرده است. 

کودکان بذر صلح را در خاورمیانه پرآشوب می کارند

این برنامه، بخشی از پروژه صلح در زمین است. پروژه ای که در قالب  اجرای یک کنسرت در میدان المهد شهر بیت اللهم اجرا می شود. این کنسرت در روز کریسمس اجرا می شود و برای جهانیان پخش خواهد شد.  

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۹-۰۵ ۱۶:۵۳
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.