جایزه کتاب های کودکان رویال میل اسکاتلند

جایزه کتاب های کودکان رویال میل اسکاتلند

جایزه کتاب های کودکان رویال میل اسکاتلند در سال ۱۹۹۹ از سوی شورای هنری اسکاتلند (Scotland Are Caouncil) راه اندازی شد و هم اکنون نهاد کتاب اسکاتلند (Scotland Book Trust) آن را اداره می کند.

این جایزه با هدف معرفی آثار با کیفیت بالا و هم چنین ترویج خواندن در بین کودکان و نوجوانان هر سال به بهترین نوشته ها و آثار تصویرگری اسکاتلند برای کودکان و نوجوانان در سه گروه سنی نونهالان (۰ - ۷ سال) ، خوانندگان کودک (۱۱ - ۸ سال) و خوانندگان نوجوان

(۱۶-۱۲ سال) اهدا می شود. داوران جایزه رویال میل کودکان و نوجوانان اسکاتلندی هستند که در مدرسه ها و کتابخانه ها کتاب ها را خوانده و نظر می دهند. در سال ۲۰۰۸ بیشتر از ۱۸۰۰۰ داور جوان برای همکاری در داوری این مسابقه نام نویسی کردند. هر سال در بهار نهاد کتاب اسکاتلند لیست کتاب های شرکت کننده در جایزه را اعلام می کند و کودکان و نوجوانان فرصت دارند تا پاییز برای داوری در این مسابقه نام نویسی کرده کتابها را مطالعه کنند و نظر خود را از طریق اینترنت برای نهاد کتاب اسکاتلند بفرستند. در این جایزه یک بخش ویژه برای آثار به زبان سلتیک و اسکاتلندی وجود دارد. نهاد کتاب اسکاتلند آموزگاران، کتابداران و فروشندگان کتاب را به تشکیل گروه های مطالعه در گروه های سنی مختلف در سراسر اسکاتلند تشویق می نماید تا کودکان و نوجوانان مطالعه و داوری آثار را به صورت گروهی انجام دهند. همه مدرسه ها ، کتابخانه ها و کتابفروشی ها می توانند در داوری این مسابقه شرکت نمایند.

راهنما

ديدگاه شما