مدال کلدکات

مدال کلد کات از سال ۱۹۳۷ به پیشنهاد فردریک میلچر، مدیر موسسه انتشارات آر. آر. باکر، از سوی بخش خدمات کودکان "انجمن کتابخانه های امریکا" به بهترین کتاب تصویری سال امریکا اهدا می شود.

کمیته جایزه کلد کات افزون بر این فهرستی ازکتاب های تصویری برگزیده را نیز سالانه اعلام می کند. این آثار کتاب هایی هستند که از سوی کمیته شایسته ستایش تشخیص داده شده اند.

این جایزه به نام رادلف کلدکات، تصویرگر برجسته انگلیسی نامگذاری شده است و به همراه مدال نیوبری ارزشمند ترین جایزه در حوزه ادبیات کودکان امریکاست.

 

Submitted by editor3 on

مدال کلد کات از سال ۱۹۳۷ به پیشنهاد فردریک میلچر، مدیر موسسه انتشارات آر. آر. باکر، از سوی بخش خدمات کودکان "انجمن کتابخانه های امریکا" به بهترین کتاب تصویری سال امریکا اهدا می شود.

کمیته جایزه کلد کات افزون بر این فهرستی ازکتاب های تصویری برگزیده را نیز سالانه اعلام می کند. این آثار کتاب هایی هستند که از سوی کمیته شایسته ستایش تشخیص داده شده اند.

این جایزه به نام رادلف کلدکات، تصویرگر برجسته انگلیسی نامگذاری شده است و به همراه مدال نیوبری ارزشمند ترین جایزه در حوزه ادبیات کودکان امریکاست.

 

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لینک کوتاه
نوع محتوا
مکان