کتابک به مرزهای تازه می‌رسد

کتابک به مرزهای تازه می‌رسد

کتابک، پنجره ای به جهان خواندن، این پنجره گشوده شد تا کتاب با کیفیت برای گروه سنی کودک و نوجوان شناسانده و ترویج شود. روزی که پایه‌های این کار گذاشته شد، نمی‌توانستیم امروز را به پندار بیاوریم، روزی که به مخاطبان خود بگوییم که کتابک تنها در بخش کتابشناسی خود ۱۰۰۰ کتاب با کیفیت را برای گروه سنی متفاوت معرفی کرده است. ۱۰۰۰ کتاب یعنی یک کتابخانه.

آن روز چنین امکانی در فضای وب نبود. بسیاری از ما کارشناسان ادبیات کودکان می‌پرسیدند چه کتاب‌هایی برای کودکان ما مناسب است و ما هر بار می‌بایست چند کتاب را که در خاطر خود داشتیم نام می‌بردیم. اما امروز هر خانواده و آموزشگاهی در سرتاسر ایران و فراتر از مرزهای ایران و در گردونی به بزرگی زمین می‌تواند با چند کلیک گنجینه ای از بهترین کتاب‌های فارسی برای کودکان و نوجوانان و کتاب‌های تربیتی برای بزرگسالان را بشناسد و تهیه کند. به این جا آسان نرسیدیم، در هر گام کسانی همراه مان بودند. گام نخست آن  از جهت تأمین منابع مالی به همت بانیان خانه کتابدار و خانواده موحدی پور و به ویژه شخص آقای مهندس ایوب موحدی پور زده شد که از احساس همدلی انباشته است و همواره آرزوی پیشرفت فرهنگی این سرزمین را دارد. ایشان تأمین هزینه‌های مالی کتابک را برای یک دوره پنج ساله برعهده گرفت تا این نهاد نوپا جان بگیرد. اما طراحی، برنامه ریزی و تأمین محتوای کتابک از همان ابتدا با موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان بود. در این فضا کتابک کم کم بالید و جان گرفت. داده‌های آن بیش تر و بیش تر شد تا امروز که ۸ سال از آن ماجرا می‌گذارد. امروزه کتابک پربارتر از همیشه گسترش پیدا می‌کند و منابع مالی برای پیشبرد این هدف اکنون  از راه‌هایی مانند فروش کتاب در کتاب هدهد، فروش کتاب‌های انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های فرهنگی دیگر تأمین می‌شود.

اما کسانی که در این راه همراه ما بودند بیشمارند. بسیاری از آن انسان‌های شیفته ای که بدون کمترین چشم داشت مالی و به صورت داوطلبانه برای بخش‌های گوناگون کتابک مطلب تهیه کردند و آن‌ها نیز که در بخش‌های فنی و محتوایی کتابک عاشقانه کوشیدند که این نهاد نوپا شاخ و برگ بگیرد. کتابک اگرچه آن گونه که باید و شاید هنوز برای بخش بزرگی از جامعه ایران شناخته شده نیست، اما اکنون می‌توانیم بگوییم که دستیابی به یک منبع از کتابشناسی کودک و نوجوان و بزرگسال، به همراه بخش‌های خبری و اطلاعاتی درباره کارگزاران و شخصیت‌های ادبیات کودکان، نهادها و سازمان‌ها در اختیار همگان است. کتابک امروز اگرچه یک نهاد در دنیای مجازی است، اما آن تجربه‌ها که در ساخت این بنا به دست آمد، خود را در تجربه ای دیگر برای دسترس پذیر کردن کتاب برای کودکان محروم و کم برخوردار یعنی برنامه بامن بخوان شکفته می‌سازد. امید داریم همه آن سرمایه‌ها و اندیشه‌هایی که برای ساخت این نهاد هزینه شده است به خوبی نگاهبانی کنیم و هر روز بیش تر از دیروز در جهت بزرگی آن بکوشیم.

 

کتاب های معرفی شده در کتابک را بر اساس گونه و گروه سنی اینجا ببینید

اطلاعات:
نویسنده:
محمدهادی محمدی
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۱۱-۰۷ ۱۴:۰۰
کلیدواژه:
متن سفارشی:

ديدگاه شما