"هزار و یکشب" نهادی برای آموزش و پرورش کودکان در پاکستان

عنوان لاتین:
Alif Laila

"هزار و یکشب" یا (Alif Laila ) نهادی ناسودبر است که برای کودکان ساکن در شهر لاهور در ایالت پنجاب پاکستان، آگاهی ، آموزش و لذت به ارمغان می آورد و می کوشد در شرایط دشوار زندگی آنها را از حقوق اساسی شان در بهره مندی از آموزش مناسب برخوردار کند.

این نهاد در سال ١٩٧٨ از سوی چند داوطلب با ایجاد یک کتابخانه برای پاسخگویی به نیاز های آموزشگاه آمریکایی شهر لاهور ایجاد شد و با گذشت زمان گسترش یافت به گونه ای که هم اکنون با ٤٠ مدرسه دولتی در ایالت پنجاب همکاری نزدیک دارد و نیاز های آموزشی و کمک آموزشی شمار زیادی از دانش آموزان مدرسه های این ایالت را برآورده می کند. هزار و یکشب در سال ۲۰۰۶ به عضویت دفتر بین المللی کتاب برا ی نسل جوان IBBY در آمد و از آن زمان به عنوان شاخه ملی پاکستان در این نهاد بین المللی فعال است.

فعالیت های "هزار و یکشب" در داخل پاکستان در شش بخش، گسترده است:

کتابخانه ها. هزار و یکشب سه کتابخانه دارد.

در سال ١٩٧٨ هزار و یکشب نخستین کتابخانه ویژه کودکان در پاکستان را برپا کرد. برای جذب بیشتر کودکان به خواندن، کتابخانه درون یک اتوبوس دوطبقه جاگرفت و به نام اتوبوس کتاب شهرت یافت. هر دو طبقه بالایی و پایینی اتوبوس با کتاب های کودکان پر شده و شمار زیادی از دانش آموزان آموزشگاه ها در آن عضو هستند.

کتابخانه مرجع "هزار و یکشب" نیز دارای کتاب های زیادی در زمینه های گوناگون ادبی، علوم و فلسفه است و از امکانات شنیداری و تصویری نیز بهره مند است.

کتابخانه سیار قصه گو سومین کتابخانه این نهاد است که در یک اتوبوس جای گرفته و در یک برنامه ماهانه به ۴٠ آموزشگاه سر می زند.

باشگاه ها. باشگاه ها برای بهبود مهارت های کودکان و پرورش خلاقیت آنها با بهره گیری از امکانات آموزشی و تجربی مناسب در این چهار بخش فعالیت می کنند.

باشگاه کامپیوتر

باشگاه الکترونیک

باشگاه هنر و طراحی

باشگاه کاردستی

آموزش در آموزشگاه ها هزار و یکشب هم اکنون با ۴٠ آموزشگاه دولتی در ارتباط است و وسایل و امکانات کمک آموزشی در اختیار آنها قرار می دهد . در زاغه های شهر آموزشگاه ایجاد کرده و برای کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان کتاب های آموزشی چاپ و منتشر کرده است. هزار و یکشب می کوشد روش های آموزش خلاق را در مدرسه ها رواج دهد تا آموزش تنها سرازیر شدن داده ها به مغز کودکان نباشد. در این راستا اتوبوسی پر از اسباب بازی و وسایل نقاشی و کاردستی طراحی کرده که با اقبال گردانندگان آموزشگاه ها روبرو شده است. هزار و یکشب کودکان پناهنده افغان را نیز فراموش نکرده و برای آن ها امکان تحصیل فراهم کرده است.

حقوق کودکان. نهاد هزار و یکشب با شعبه سازمان بین المللی و ناسودبر «نجات کودکان» در پاکستان و سایر نهادهای کوشا در زمینه حقوق کودکان همکاری می کند.

محیط زیست. همکاری با نهاد های حفاظت از محیط زیست و ایجاد برنامه هایی برای بیشتر کردن آگاهی کودکان و خانواده ها درباره نگه داری از منابع زیست محیطی و توسعه پایدار و انتشار کتاب هایی در این راستا از فعالیت های هزار و یکشب در گسترش تلاش برای پاسداشت محیط زیست در پاکستان است.

شبکه آموزشی اینترنتی (EDUNET). "هزار ویکشب" با همکاری نهاد برنامه توسعه سازمان ملل که برنامه توسعه پایدار شبکه ای (SDNP) را اجرا می کند، یک شبکه آموزشی اینترنتی راه اندازی کرده و آموزشگاه ها را با یکدیگر در ارتباط قرار می دهد تا یافته ها و دانسته های خود در زمینه آموزش را در اختیار هم قرار دهند و یا در اتاق های گفت و گوی شبکه با دیدگاه های یکدیگر آشنا شوند. در این شبکه یک پایگاه داده با انبوهی داده از نشریه های تخصصی تکنولوژی کامپیوتر و لیستی از نشانی اینترنتی سازمان های کوشا در زمینه توسعه نیز وجود دارد. کاربران شبکه کامپیوتری هزار و یکشب از خدمات سرویس توسعه پایدار شبکه ای سازمان ملل (SDNP) بهره مند می شوند. گفتنی است این برنامه تلاش می کند توسعه پایدار را با کمک اینتر نت و شبکه های ارتباطی گسترده آن ترویج کند و همزمان اصول توسعه پایدار را در روابط اینترنتی گسترش دهد.

برای آشنایی بیشتر با برنامه توسعه پایدار شبکه سازمان ملل می توانید به http://www.undp.org/ سر بزنید.

Submitted by editor3 on
Alif Laila

"هزار و یکشب" یا (Alif Laila ) نهادی ناسودبر است که برای کودکان ساکن در شهر لاهور در ایالت پنجاب پاکستان، آگاهی ، آموزش و لذت به ارمغان می آورد و می کوشد در شرایط دشوار زندگی آنها را از حقوق اساسی شان در بهره مندی از آموزش مناسب برخوردار کند.

این نهاد در سال ١٩٧٨ از سوی چند داوطلب با ایجاد یک کتابخانه برای پاسخگویی به نیاز های آموزشگاه آمریکایی شهر لاهور ایجاد شد و با گذشت زمان گسترش یافت به گونه ای که هم اکنون با ٤٠ مدرسه دولتی در ایالت پنجاب همکاری نزدیک دارد و نیاز های آموزشی و کمک آموزشی شمار زیادی از دانش آموزان مدرسه های این ایالت را برآورده می کند. هزار و یکشب در سال ۲۰۰۶ به عضویت دفتر بین المللی کتاب برا ی نسل جوان IBBY در آمد و از آن زمان به عنوان شاخه ملی پاکستان در این نهاد بین المللی فعال است.

فعالیت های "هزار و یکشب" در داخل پاکستان در شش بخش، گسترده است:

کتابخانه ها. هزار و یکشب سه کتابخانه دارد.

در سال ١٩٧٨ هزار و یکشب نخستین کتابخانه ویژه کودکان در پاکستان را برپا کرد. برای جذب بیشتر کودکان به خواندن، کتابخانه درون یک اتوبوس دوطبقه جاگرفت و به نام اتوبوس کتاب شهرت یافت. هر دو طبقه بالایی و پایینی اتوبوس با کتاب های کودکان پر شده و شمار زیادی از دانش آموزان آموزشگاه ها در آن عضو هستند.

کتابخانه مرجع "هزار و یکشب" نیز دارای کتاب های زیادی در زمینه های گوناگون ادبی، علوم و فلسفه است و از امکانات شنیداری و تصویری نیز بهره مند است.

کتابخانه سیار قصه گو سومین کتابخانه این نهاد است که در یک اتوبوس جای گرفته و در یک برنامه ماهانه به ۴٠ آموزشگاه سر می زند.

باشگاه ها. باشگاه ها برای بهبود مهارت های کودکان و پرورش خلاقیت آنها با بهره گیری از امکانات آموزشی و تجربی مناسب در این چهار بخش فعالیت می کنند.

باشگاه کامپیوتر

باشگاه الکترونیک

باشگاه هنر و طراحی

باشگاه کاردستی

آموزش در آموزشگاه ها هزار و یکشب هم اکنون با ۴٠ آموزشگاه دولتی در ارتباط است و وسایل و امکانات کمک آموزشی در اختیار آنها قرار می دهد . در زاغه های شهر آموزشگاه ایجاد کرده و برای کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان کتاب های آموزشی چاپ و منتشر کرده است. هزار و یکشب می کوشد روش های آموزش خلاق را در مدرسه ها رواج دهد تا آموزش تنها سرازیر شدن داده ها به مغز کودکان نباشد. در این راستا اتوبوسی پر از اسباب بازی و وسایل نقاشی و کاردستی طراحی کرده که با اقبال گردانندگان آموزشگاه ها روبرو شده است. هزار و یکشب کودکان پناهنده افغان را نیز فراموش نکرده و برای آن ها امکان تحصیل فراهم کرده است.

حقوق کودکان. نهاد هزار و یکشب با شعبه سازمان بین المللی و ناسودبر «نجات کودکان» در پاکستان و سایر نهادهای کوشا در زمینه حقوق کودکان همکاری می کند.

محیط زیست. همکاری با نهاد های حفاظت از محیط زیست و ایجاد برنامه هایی برای بیشتر کردن آگاهی کودکان و خانواده ها درباره نگه داری از منابع زیست محیطی و توسعه پایدار و انتشار کتاب هایی در این راستا از فعالیت های هزار و یکشب در گسترش تلاش برای پاسداشت محیط زیست در پاکستان است.

شبکه آموزشی اینترنتی (EDUNET). "هزار ویکشب" با همکاری نهاد برنامه توسعه سازمان ملل که برنامه توسعه پایدار شبکه ای (SDNP) را اجرا می کند، یک شبکه آموزشی اینترنتی راه اندازی کرده و آموزشگاه ها را با یکدیگر در ارتباط قرار می دهد تا یافته ها و دانسته های خود در زمینه آموزش را در اختیار هم قرار دهند و یا در اتاق های گفت و گوی شبکه با دیدگاه های یکدیگر آشنا شوند. در این شبکه یک پایگاه داده با انبوهی داده از نشریه های تخصصی تکنولوژی کامپیوتر و لیستی از نشانی اینترنتی سازمان های کوشا در زمینه توسعه نیز وجود دارد. کاربران شبکه کامپیوتری هزار و یکشب از خدمات سرویس توسعه پایدار شبکه ای سازمان ملل (SDNP) بهره مند می شوند. گفتنی است این برنامه تلاش می کند توسعه پایدار را با کمک اینتر نت و شبکه های ارتباطی گسترده آن ترویج کند و همزمان اصول توسعه پایدار را در روابط اینترنتی گسترش دهد.

برای آشنایی بیشتر با برنامه توسعه پایدار شبکه سازمان ملل می توانید به http://www.undp.org/ سر بزنید.

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
نوع محتوا
مکان