سهراب و سیاوش دو دلاور جاویدان

«سهراب و سیاوش دو دلاور جاویدان» بازنویسی خلاق از دو تراژدی شاهنامه فردوسی: کشته شدن سهراب به دست رستم و کشته شدن سیاوش به دست افراسیاب است. 

داستان رستم و سهراب با ازدواج رستم و تهمینه و رفتن رستم به ایران و سپس به دنیا آمدن سهراب شروع می شود. سهراب به دنبال پدر و تبارش است. برای پیدا کردن پدر و برانداختن حکومت کیکاووس به ایران حمله می کند و سرانجام ناشناخته به دست پدر کشته می شود.

در «داستان سیاوش» سیاوش در دربار پدرش کیکاووس با وسوسه های سودابه نامادریش روبرو می شود. کیکاوس سیاوش را به جنگ با تورانیان می فرستد. سیاوش که جنگ را به صلاح کشورش نمی داند، اصرار در آشتی با افراسیاب دارد و چون پدرش را درمقابل خود می بیند به افراسیاب پناه می برد. رفتار سیاوش افراسیاب را جذب می کند. اما این صمیمیت طولی نمی کشد و برادر افراسیاب با دسیسه چینی سیاوش را از بین می برد. 

نقشه ها، تصاویر و اطلاعاتی که در درون کادرها آمده است، درباره ی شخصیت ها، مکان ها، آداب و رسوم و اصطلاح ها به مخاطب اطلاعات می دهد و بر دانستنی های او می افزاید. 

تهیه کننده
رفعت نمازی
سال نشر
۱۳۹۳
ناشر
نویسنده
سمیرا قاسمی
پدیدآورندگان
Submitted by editor3 on