مرد جوان و خیاط حیله گر

مرد جوان و خیاط حیله گر

آیا تاکنون شرط بندی کرده اید؟ اگر شرط بندی کرده باشید می دانید کاری بسیار هیجان انگیز است زیرا پای بردو باخت و اثبات خود در میان است.

مرد جوان و خیاط حیله گر حکایت شرط بندی جوانی است با گروهی از مردم. جوان شرط می بندد که از پس حیله ی خیاطی بر آید که تا آن زمان هیچ کس از پس او بر نیامده است. هیچ کس !! شاید تعجب کنید ولی چنین است.

در این حکایت دانستن راز برنده بودن خیاط بسیار جذاب و لذتبخش است. به ویژه وجود چند لطیفه ی خوب در ضمن حکایت آن را برای مخاطب مقطع دبستانی و راهنمائی و حتی بزرگسال شیرین تر می کند.

به گمانم اگر بدانید این حکایت بازنویسی خلاقی از کتاب مثنوی مولوی است نیز مشتاق تر خواهید شد.

تصاویر کتاب نیز شما را به فضاهای قدیمی می برد.

 

 

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
شراره وظیفه شناس
سال نشر
۱۳۸۷

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.