مرد جوان و خیاط حیله گر

مرد جوان و خیاط حیله گر

آیا تاکنون شرط بندی کرده اید؟ اگر شرط بندی کرده باشید می دانید کاری بسیار هیجان انگیز است زیرا پای بردو باخت و اثبات خود در میان است.

مرد جوان و خیاط حیله گر حکایت شرط بندی جوانی است با گروهی از مردم. جوان شرط می بندد که از پس حیله ی خیاطی بر آید که تا آن زمان هیچ کس از پس او بر نیامده است. هیچ کس !! شاید تعجب کنید ولی چنین است.

در این حکایت دانستن راز برنده بودن خیاط بسیار جذاب و لذتبخش است. به ویژه وجود چند لطیفه ی خوب در ضمن حکایت آن را برای مخاطب مقطع دبستانی و راهنمائی و حتی بزرگسال شیرین تر می کند.

به گمانم اگر بدانید این حکایت بازنویسی خلاقی از کتاب مثنوی مولوی است نیز مشتاق تر خواهید شد.

تصاویر کتاب نیز شما را به فضاهای قدیمی می برد.

 

 

 

شناسنامه کتاب:
نویسنده
شراره وظیفه شناس
سال نشر
۱۳۸۷

دیدگاه ها

سلام
واژه هیجان انگیز برای شرط بندی، کلمه مناسبی نیست. نتیجه آن بروز اختلاف، بر هم خوردن روابط و ایجاد مشکلات روحی و اجتماعی است. من اگر جای شما بودم از این واژه استفاده نمی کردم و آن را از سایت پاک می کردم. چون هم از نظر عقلی و شرعی مورد اشکال است.


ديدگاه شما