یک بوته خار و گنجشک و تار

یک بوته خار و گنجشک و تار

اثر بازنویسی خلاق از قصه های عامیانه ایرانی است.

گنجشکی برای ساختن لانه بوته خاری پیدا می کند. پیرزنی بوته خار را از او می خواهد تا تنور آتش کند و قول می دهد که به عوض آن کمی نان به او بدهد. اما پیرزن بدقولی می کند. گنجشک نان های پیرزن را برمی دارد و به چوپانی می دهد تا به عوض آن کمی شیر بگیرد. چوپان هم سهم شیر او را نمی دهد.

گنجشک میشی از گله او برمی دارد، و در دهکده به بابا درویشی که عروسی پسرش است می دهد. او هم سهم گنجشک را نمی دهد. گنجشک عروس را برمی دارد و به تار زن می دهد و تار او را می گیرد.

داستان با زبانی ساده و روان و به نثر امروزی، بدقولی را نکوهش می کند. شخصیت های قصه سهم گنجشک را نمی دهند، او نیز با آن ها در کشمکش است. در پایان به نتیجه نمی رسد در حال خواندن آواز و نواختن تار به خواب می رود.

طرح زنجیره ای، زبان آهنگین و تصاویر رنگی و شاد، کتاب برای مخاطب ۸- ۵ که از تکرار جمله ها لذت می برند جذاب و دلنشین می کند.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.