زیستن برای روشنگری

کتاب «زیستن برای روشنگری» نیم سده فعالیت‌های معصومه سهراب و یحیی مافی، را در حوزه فرهنگ کودکی شامل آموزش و پرورش و ادبیات کودکان بررسی می‌کند.

بخش‌های آغازین کتاب «زیستن برای روشنگری» که حاصل ده سال پژوهش موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است، به ریشه‌های خانوادگی و رشد معصومه سهراب و یحیی مافی در زادگاه‌هایشان، تهران و الموت اختصاص دارد و سپس بر فعالیت‌های اجتماعی آن‌ها در دوره جوانی متمرکز می‌شود. بخشی نیز به زندگی مشترک آن‌ها پرداخته شده است. اما بخش اصلی کتاب «زیستن برای روشنگری» به فعالیت‌های آن‌ها در مدرسه‌داری و تجربه‌های نزدیک به سی سال در مدرسه مهران می‌پردازد. پس از آن تجربه‌های آن‌ها در شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بررسی شده است. کتاب با آلبومی از مدرسه مهران و نوشته‌هایی از دانش آموزانش به پایان می‌رسد.

کتاب «زیستن برای روشنگری» و پژوهش روی آن در بافت پژوهش‌های تاریخی حوزه فرهنگ کودکی قرار دارد که موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از سال پیش روی آن متمرکز بوده و تاکنون کتاب‌های «روشنگران تاریکی ها» که به خودنوشت جبار باغچه بان و همسرش صفیه میربابایی اختصاص دارد، «گفت و گو با زمان» که افکار و اندیشه‌های توران میرهادی را گرد آورده و «توران دختر ایران» که به محورهای اندیشه و کنش توران میرهادی پرداخته، در این حوزه منتشر شده است. از آثار دیگری که در این راستا در دست پژوهش است، کتابی مربوط به فعالیت‌های میرزا حسن رشدیه در گستره آموزش و پروش ایران است که در آینده منتشر خواهد شد.

درباره نویسنده کتاب «زیستن برای روشنگری»

محمد هادی محمدی پژوهش‌گر و نویسنده داستان‌های کودک و بزرگسال است. مجموعه تاریخ ادبیات کودکان ایران یکی از آثار پژوهشی باارزش اوست که به همراه زهره قایینی در ده جلد منتشر کرده است. روش شناسی نقد ادبیات کودکان، فانتزی در ادبیات کودکان، صمد ساختار یک اسطوره دیگر آثار پژوهشی اوست. مجموعه‌های نشانه ورزی با نوزادان و نوپایان، آواورزی با سیبیلک، الفباورزی با کاکاکلاغه، کتاب‌های آموزش ریاضی از راه ادبیات شامل لولوپی+۰ و لولوپی + ۱ و مجموعه سه جلدی کتاب‌های فارسی‌آموز ادبی نیز از آثار پژوهشی او در حیطه زبان‌آموزی و سوادآموزی است.

محمدهادی محمدی چندین داستان‌ هم برای کودکان و نوجوانان نوشته است و به خاطر مجموعه آثارش در سال ۲۰۰۶ نامزد جایزه هانس کریستین اندرسن از ایران شد.

تهیه کننده
گروه کتابشناسی کتابک
سال نشر
۱۳۹۶
نویسنده
محمد هادی محمدی
پدیدآورندگان
Submitted by editor3 on