شاهنامه فردوسی به نثر (۱۴جلد)

شاهنامه فردوسی به نثر (۱۴جلد)

این مجموعه تلاشی است برای معرفی شاهنامه فردوسی که در آن تمام شاهنامه بیت به بیت از نظم به نثر امروزی بازنویسی شده است. نثر روان ولی استوار است و سبک نوشته به گونه‌ای است که روح داستانی، هنری و حماسی شاهنامه حفظ شده است، به‌ویژه که در جای‌جای متن ابیاتی از شاهنامه زینت بخش آن می‌باشد و موجب لذت ادبی است.

نثر امروزی، توضیح واژه‌های سخت در زیرنویس و مقدمه روشنگر بازنویس سبب درک آسان‌تر داستان‌هاست به علاوه این مجموعه کارکرد اطلاعاتی هم دارد زیرا برای اطلاع از معنی تمام ابیات شاهنامه می‌توان به آن مراجعه کرد، لذا علاوه بر مخاطب نوجوان و دبیرستانی و مخاطب عام برای کتابخانه‌ها آموزشگاهی نیز مناسب است.

تاکنون ۱۴ جلد از این مجموعه تحت عناوین زیر منتشر شده است که سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی شاهنامه فردوسی را شامل می‌شود:

 • جلد اول: اساطیر - از پادشاهی کیومرث تا پایان کار فریدون
 • جلد دوم: پهلوانی - از پادشاهی منوچهر تا پایان کار او
 • جلد سوم: پهلوانی - از بر تخت نشستن نوذر تا پایان هفت‌خوان رستم
 •   جلد چهارم: پهلوانی - از داستان کاووس و شاه مازندران تاایان داستان رستم و سهراب
 • جلد پنجم: پهلوانی - داستان سیاوش
 • جلد ششم: پهلوانی - از داستان بازگشت کیخسرو به ایران تا پایان داستان فرود
 • جلد هفتم: پهلوانی - از داستان کاموس تا پایان داستان جنگ رستم و سهراب و اکوان دیو 
 • جلد هشتم: پهلوانی - از داستان بیژن تا پایان جنگ دوازده رخ
 • جلد نهم: پهلوانی - از داستان کیخسرو و افراسیاب تا سر انجام کیخسرو
 • جلد دهم: پهلوانی - از پادشاهی لهراسب تا پایان داستان هفت‌خوان اسفندیار
 • جلد یازدهم: پهلوانی - از داستان رزم رستم و اسفندیار تا پایان داستان رستم و شغاد
 • جلد دوازدهم: پهلوانی – از پادشاهی بهمن تا پاییان کار اسکندر
 • جلد سیزدهم: تاریخی – از پادشاهی اشکانیان تا داستان تاج برداشتن بهرام گور
 • جلد چهاردهم: تاریخی – از پادشاهی بهرام گور تا پایان بزم‌های هفت‌گانه نوشین‌روان با بوذرجمهر
شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
علی شاهری
ویراستار
 • فرمهر منجزی
ویژه نامه ها
پدیدآورندگان
کتابداران
سال نشر
۱۳۸۴

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.