معصومیت و تجربه: درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک

معصومیت و تجربه: درآمدی بر فلسفه ادبیات کودک

مطالبی دربارهٔ فلسفهٔ ادبیات کودک، موقعیت و ویژگی‌های ادبیات کودک، ویژگی‌ها و مسائل فلسفهٔ ادبیات کودک، هدف ادبیات کودک، مفهوم کودکی (معنای معصومیت و تجربه)، معصومیت و تجربه در شعر کودک و افسانه‌های ایرانی، روش کشف ادبیات کودک، خلاقیت و روش ادبیات کودک، آشنایی‌زدایی در افسانه‌های ایرانی، سپید نویسی، بازی همچون یک روش در ادبیات کودک.

هدف نویسنده، آن‌گونه که در پشت جلد آمده، کشف سرشت ادبیات کودک و از این راه استقلال بخشیدن به فلسفهٔ ادبیات کودک است. در این کتاب از روش استقرایی بهره گرفته شده و نویسنده می‌کوشد با بررسی روش و هدف ادبیات کودک و موقعیت، ویژگی‌ها و فلسفهٔ آن، به سرشت مستقل «فلسفه ادبیات کودک» اعتبار بخشد. نظریهٔ «معصومیت و تجربه» که از یافته‌های بنیادین این پژوهش است، برای نخستین بار در اندازه و معنای موجود خود مطرح و کارایی آن در آثار شاعران کودک ایران و افسانه‌های ایرانی بررسی می‌شود. همچنین برای اولین بار از نظریهٔ شناخت‌شناسی تکوینی ـ رویکرد پیاژه به تبیین شناخت آدمی، در تأویل ادبیات کودک استفاده و ظرفیت نظریهٔ او در این حوزه آشکار شده است.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
مرتضی خسرو نژاد
سال نشر
۱۳۸۳

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.