فانتزی در ادبیات کودکان

پژوهشی درباره گونه فانتزی در ادبیات کودکان با بهره گیری از آخرین منابع در زمینه این گونه ادبی. نویسنده در پیش درآمد کتاب، انگیزه خود را از پژوهش در گستره فانتزی و نگارش این کتاب، رویکرد روزافزون نویسندگان و خوانندگان به این گونه ادبی و نیاز به کتابهایی در این زمینه که با ظرفیتها و ویژگی جامعه ادبیات کودک ایران همخوانی داشته باشد، ذکر کرده و امیدوار است مطالعه آن به طیف وسیع مؤلفان، بررسان، پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان و خوانندگان فانتزی یاری برساند.

به گفته او، این کتاب دستاورد سالها پژوهش نویسنده در زمینه گونه ادبی فانتزی است. به نظر نویسنده: «گرچه این کتاب مختص ادبیات کودکان تهیه شده است اما کسانی که می خواهند فانتزی در ادبیات بزرگسالان را بشناسند نیز می توانند از این کتاب استفاده کنند.

همچنین این کتاب برای اهل فیلم، تلویزیون، سینما و تئاتر که می خواهند ماهیت فانتزی و روایت های خاص آن را بشناسند کاربرد دارد. در پیش درآمد نویسنده آمده است که روش کاربردی پژوهش و نگارش کتاب بر پایه نگرش تکوینی، ساختاری و کارکردی بوده است. فانتزی نخست در بستر تاریخ، روش تکوینی، سپس از دیدگاه تجزیه و تحلیل عناصر، روش ساختاری و در نهایت از جنبه کارکردهای آن روش کارکردی دیده شده است. این کتاب دارای دو بخش و ۱۴ فصل از نظریه های پژوهش روی موضوع فانتزی شامل تعریف، کارکردها و اصول اساسی، پیشینه و پیدایش و . . . فانتزی به نقد و تحلیل داستان های فانتاستیک است. در این بخش فانتزی های داستان بی پایان، جادوگران، تیستوی سبز انگشتی و فانتزی ایرانی «من و خارپشت و عروسکم » بررسی شده اند.

این کتاب بار نخست در سال 1378 و به اهتمام نشر روزگارنو منتشر شده است.

تهیه کننده
عاطفه سلیانی
سال نشر
1399
نویسنده
محمدهادی محمدی
Submitted by admin on