با وجود تو

عنوان لاتین
Because of you

"با وجود تو" اثری است در ستایش صلح که دستیابی به صلح را به روشنی با تولد هر کودکی امکان پذیر می بیند. کتاب از همان آغاز با جلد جذاب و نام چالش برانگیزش مخاطب را با خود همراه می کند و او را گام به گام و صفحه به صفحه پیش می برد.

از تولد هر کودک آغاز می کند و دگرگونی ای که با تولد او ابتدا در خانواده، سپس در جامعه و در نهایت در جهان به وجود می آید، ادامه پیدا می کند. "با تولد هر کودکی دنیا دگرگون می شود". جمله ها، در تمام کتاب اینگونه اند، موجز و روشن و تاثیرگذار که در کنار نقاشی هایی زیبا، لطیف و ساده به نویسنده این امکان را می دهند که با کمترین واژگان، بیشترین مفاهیم را بیان کند.

کتاب با ساختاری ساده که از جزء به کل شکل گرفته، مسئله ی مهم جامعه ی بشری را مطرح کرده و نقش فرد فرد ما را در حل و بهبود آن یادآور می شود. از دوستی و مهربانی و مشارکت آغاز می کند و به صلح می رسد. گویی تولد هر کودکی به دنیا آمدن صلح است. نکته ی مهم دیگر نگاه دوسویه ی کتاب به روابط انسانی است: تو دوست می داری – تو دوست داشته می شوی. تو به دیگران کمک می کنی – تو به کمک دیگران نیاز داری. از این رو می توان تعامل درست در هر چیز را سرآغاز صلح دانست. صلحی که با همه ی اهمیتش امروز برای ما دست نیافتنی به نظر می رسد چرا که فراموش کرده ایم "هر چیز مهم و بزرگی از چیزهای به ظاهر کم اهمیت و کوچک شروع می شود". شاید هم از خود ما. و لازم است کسی در گوشمان نجوا کند و به یادمان بیاورد که " دنیا با وجود تو تغییر خواهد کرد".

 

 

برگردان
مریم رزاقی
تهیه کننده
مریم محمدی
سال نشر
۱۳۸۸
ناشران
نویسنده
Barbara G Hennessy, بارابار جی هنسی
ویراستار
مصطفی رحماندوست
Submitted by editor3 on