کتاب کودک و نوجوان: ما هم روزی روزگاری

ما هم روزی روزگاری

ما هم روزی روزگاری مجموعه ١٧ خاطره– داستان نوشته چند نویسنده، شاعر، مترجم، پژوهشگر است که بیشتر در زمینه ادبیات کودک فعالیت می کنند و خاطره ای را از دوران کودکی یا نوجوانی خود نقل می کنند.

اگرچه وضعیت اجتماعی در زمان کودکی آنان با دوران کودک امروز بسیار متفاوت است و تحولات زیادی در این مدت شکل گرفته بطوری که ماجراهای پیش آمده برای کودک امروز باورنکردنی خواهد بود ولی آنچه که واقعی، همیشگی و مشابه است همانا نیازها، آرزوها و تمایلات کودکان نسل های گوناگون است.

به سبب چنین شباهت هایی که میان کودک دیروز و امروز وجود دارد، خواندن این خاطرات برای نوجوان جذاب است. یادها و خاطره های کودکی میراثی برای تمام دوران زندگی هر شخص است. این داستان ها افزون بر این که گوشه هایی از رویدادهای تلخ و شیرین زندگی هر یک از نویسندگان را بیان می کند شرایط اجتماعی و فرهنگی نسل های پیشین را هم در برابر کودکان و نوجوانان امروز قرار می دهند و امکان مقایسه را فراهم می کند.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.