کتاب کودک و نوجوان: کودک آزاری

کودک آزاری: انواع آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی به کودکان

کودکان از آسیب پذیرترین گروه های جامعه به شمار می آیند و همواره در معرض خطرات بی شمار از بیماری و رویدادهای قابل پیشگیری تا انواع بد رفتاری ها و برخوردهای غیراخلاقی قراردارند.

از جمله خطراتی که کودکان سراسر جهان را به طور جدی تهدید می کند: فقر، بی سوادی، سوء تغذیه، جنگ، انواع سوء استفاده ها، تبعیض نژادی و نداشتن امنیت است. کودکانی که به ویژه مورد انواع کودک آزاری قرارمی گیرند و به کارهای غیرقانونی یا تکدی گری وادار می شوند یا مورد بی مهری و بدرفتاری والدین قرار می گیرند از نظر جسمی و روانی دچار آسیب های گاه جبران ناپذیری می شوند که بر روند رشد و شکل گیری شخصیت آن ها آثار منفی و ژرفی بر جای می گذارد. در دنیای امروز کودک آزاری به عنوان یکی از مهم ترین مسائل بهداشتی و درمانی در کشورهای جهان مطرح می شود. یکی از شایع ترین انواع کودک آزاری، آزار جسمی و عاطفی کودکان است که اغلب به منظور تنبیه صورت می گیرد که غیراخلاقی و غیرقابل توجیه است.

در این اثر علاوه بر تعریف انواع کودک آزاری که شامل آزار جسمی، جنسی، عاطفی و بی توجهی است، به پیامد های آن و راه حل مبارزه با آن می پردازد.
 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.