کتاب کودک و نوجوان: رومی و بومی

رومی و بومی

موش و گربه ای در همسایگی هم زندگی می کنند. روزی هر دو اسیر می شوند؛ گربه در دام صیادی گرفتار می شود و موش هم در لانه اش. زیرا یک راسو و جغد به لانه اش نزدیک شده اند.

اگر چه گربه دشمن موش هاست ولی اکنون هر دو گرفتار شده اند. بنابراین موش زیرک و هوشیار برای ترساندن دشمنان دیگرش با گربه طرح دوستی می ریزد و هم او و هم خود را نجات می دهد.

به این ترتیب موش و گربه که به کمک هم نیاز دارند برای همیشه با هم صلح می کنند  و صلح و آرامش جایگزین جنگ و خونریزی می کنند.
این داستان بازآفرینی ای از حکایت موش و گربه کلیله و دمنه است که با نگاهی نو و متناسب با ارزش های امروزی ارائه شده است. تصاویر رنگی و فضاسازی شاد و کودکانه و زبان روان قصه دوستی و همکاری و تدبیر را در زندگی جمعی نشان می دهد و پیام صلح و دوستی را برای کودکان ١١-٩ سال که در آستانه اجتماعی شدن و دوست یابی هستند دارد.

این کتاب برای بلندخوانی و اجرای نمایش خلاق در خانه و مهد کودک و دبستان مناسب است.
 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.