کتاب کودک و نوجوان: بچه پرحرف

بچه پرحرف

دیزی خواهر کوچک مکس کارهای بامزه ای می کند. او با شست پایش بازی می کند، با قاشق بر روی ظرف ها می کوبد و کارهای بسیار دیگر. تنها یک کارنمی کند و آن هم حرف زدن است.

همه تلاش می کنند تا او را به حرف زدن تشویق کنند ولی دیزی بازهم حرف نمی زند وهمچنان ساکت است تا اینکه یک روز هنگام صبحانه خوردن او شروع به حرف زدن می کند و چه حرف زدنی! او تمام آنچه را که تا آن روز گفته شده و شنیده بود تکرارمی کند. او دیگر به کسی فرصت حرف زدن نمی دهد و دیگر کسی امید ندارد که حرف زدن او تمام شود. حالا همه در حال گوش کردن هستند.


تصاویر بزرگ و رنگارنگ از ویژگی های یک کتاب خردسال است که می تواند از بدو تولد تا سه سالگی او را سرگرم کند. با صدای بلند خواندن باعث می شود که کودک نسبت به کلمات واکنش نشان دهد و آن ها را به خاطر بسپارد. این بار هم ماجرا یک ماجرای همیشگی است: ماجرای مواجهه ی کودک با اطرافیانش، خواسته ای که اطرافیان دارند، و نگاهی که از بالا به کودک تازه از راه رسیده دارند. در این کتاب دیزی کوچولو هنوز نمی تواند حرف بزند، اما کارهای جالبی انجام می دهد: از چهار دست و پا رفتن تا شلپ و شلوپ کردن در آب، از سرو صدا راه انداختن با ظرف ها تا شنیدن داستان، اما حرف زدن را هنوز بلد نیست. نه کلمه های کوچک مثل « مامان» و « بابا» و نه در آوردن صدای حیوانات. پدر و مادر و مکس مدام از او خواهش می کنند که سخن بگوید و سرانجام اتفاق دیگری می افتد.

این کتاب روال مرسوم آثار خردسالان را، که مبتنی بر تکرار است، به سادگی رعایت کرده، ترس های کودک را از یک طرف و خواسته ی « پس کی حرف می زند؟» اطرافیان را هم نشان داده و با تصویر و کلمات تشریح کرده است. روندی که نویسنده در پی می گیرد این نکته را به پدر و مادر یادآوری می کند که کودک اسباب بازی نیست که هر زمان هر کاری را از او بخواهند انجام دهد و مانند یک عروسک سبب شادی آنان شود. از طرفی، همین کتاب کم حجم یک کودک تازه به دنیا آمده را، به همراه خصوصیاتش، معرفی می کند. این کتاب را پدر و مادرها می توانند برای کودک بخوانند و در لذت و شگفتی و به یادآوردن وظیفه به او کمک کنند. تصاویر این کتاب نیز خوشایندند.

راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
قسمت نخست: فاطمه مرتضایی فرد. قسمت دوم: پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان سال چهاردهم شماره ی ۴

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.