کتاب کودک و نوجوان: زمین سرماخورده

زمین سرماخورده

داستان سرماخوردگی زمین، تب و سرفه هایش، پسرکی را به فکر مراقبت از آن وامی دارد. او روی بلندترین جای بلندترین شهر دنیا می رود و همه کس و همه چیز را به سکوت فرا می خواند و....

کتاب «زمین سرما خورده» با زبانی ساده و تشبیه هایی آسان فهم برای کودکان، همچون عطسه کردن، تب کردن و گریه کردن زمین، مخاطبان را از «بیماری» سیاره ی مادرزمین آگاه می کند و فاجعه های زیست‌ محیطی همچون زمین لرزه، گرمایش زمین، سونامی و... را که «عوارض» این بیماری هستند، به آنها می‌شناساند.

انتخاب یک کودک به عنوان کسی که برای نجات سیاره ی زمین احساس مسئولیت می کند و دیگران را نیز به اندیشه و عمل به مسئولیت خود در برابر زمین فرا می خواند، به مخاطبان درباره ی اهمیت این مسئولیت و انجام وظیفه ی خود در برابر زمین و محیط زیست هشدار می دهد. پایان امیدبخش کتاب به آن ها نوید میدهد که تلاش و مهر آن ها، به بهبود بیماری زمین و زندگی شاد و لذت بخش بر آن خواهد انجامید.

تصویرهای زیبای کتاب با رنگ های مناسب به درک متن کمک می کنند.

با توجه به شمار اندک کتاب هایی با موضوع و مسائل زمین لرزه، گرمایش زمین و سونامی به زبان ساده و آسان فهم و تشبیه های خلاق برای کودکان گروه سنی ۷ تا ۹ سال، خواندن و گفت وگو درباره ی این کتاب چه به شکل فردی و چه به شکل گروهی، برای کودکان این گروه سنی سودمند و تفکربرانگیز خواهد بود.

انتشارات فنی نیز این کتاب را با نام «زمین بیمار ما» با ترجمه صبا رفیع منتشر کرده است.

گزیده‌هایی از کتاب

خودم همین امروز صبح صدای سرفه¬هایش را شنیدم...
فکر کنم تب هم دارد
سرش داغ داغه
آنقدر داغ که آب دریا چند درجه ای گرم شده ...
... رفت وسط دنیا، روی بلندترین کوه بلندترین شهر ایستاد، سرش به ابرها رسید و آرام گفت:
هیس!
هیس! ...
...زمین داشت گریه می کرد....

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
La terre' s est Enrhumee
نویسنده
Roxane Marie Galliez, رکسان ماری گالیه
برگردان
  • محمد مهدی شجاعی
سال نشر
۱۳۹۱

ديدگاه شما