کتاب کودک و نوجوان: گام‌های نخستین برای تشکیل گروه‌های تئاتر غیر حرفه‌ای

گام‌های نخستین برای تشکیل گروه‌های تئاتر غیر حرفه‌ای

تنوع عملکرد تئاتر غیر حرفه‌ای به تعداد گونه‌های مختلف موجود از تئاتر غیر حرفه‌ای بستگی دارد. گونه‌های موجود تئاتر غیر حرفه‌ای می‌تواند یکی از این موارد باشد:

گروه‌های تئاتری که توسط مراکز محلی (مانند فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ، کانون‌های فرهنگی تربیتی وابسته به آموزش و پرورش و نیز شوراهای محلی) تاسیس شده‌اند و در سالن‌های مختلفی در همان محل به اجرا می‌پردازند.

گروه‌های آماتوری که توسط گروه‌های حرفه‌ای تئاتر گرد هم جمع شده و از پشتیبانی آن‌ها برخوردارند.

این گروه‌ها نیاز به دستورالعملی برای تاسیس گروه دارند. این کتاب نیز برای استفاده آن‌ها تدوین شده است. این به آن معنا نیست که گروه‌های حرفه‌ای نمی‌توانند از آموزش‌های این کتاب استفاده کنند زیرا مطالب و دستورالعمل‌های موجود در کتاب می‌تواند برای تمامی گروه‌های تئاتر که مایلند به صورت مستقل فعالیت کنند مفید واقع شود. نگاهی که به ویژه در سالیان اخیر ذیل موضوع رفتن به سوی تئاتر خصوصی در میان مدیران و اهالی تئاتر ما مطرح شده است.

در این کتاب تلاش شده است اطلاعات پایه مورد نیاز راه اندازان مراکز تئاتر غیر حرفه‌ای گردآوری شود.

به سبب تعلق خاطر مترجم به تئاتر کودک و نوجوان، تاکید می‌ورزم که آموزش‌های کتاب به ویژه به کار کسانی می‌آید که می‌کوشند گروه‌های نمایشی گسترده‌تر از آن چه در مدارس وجود دارد، از کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل دهند.

این کتاب، صرفا مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها نبوده و در واقع یک کتاب آموزشی موثر و کاربردی است. بدنه اصلی کتاب به گونه‌ای تدوین شده است که خواننده را به نحوی منطقی در فرایند تاسیس یک مرکز تئاتر غیر حرفه‌ای به پیش ببرد.

پس اگر قصد راه‌اندازی یک مرکز تئاتر غیر حرفه‌ای را دارید، این کتاب را بخوانید.

راهنمای کتاب:
تحلیل کننده کتابشناسی:
منوچهر اکبرلو

ديدگاه شما