روزی که همه چیز خوب می شود

عنوان لاتین
A promise is a promise

برونو، موش خرمایی، پس از بیدار شدن از خواب زمستانی به جست و خیز می پردازد و سرانجام خسته در گودالی به خواب می رود.

پس از برخاستن گل قاصدک زیبایی را در مقابلش می بیند و آن دو با هم دوست می شوند. روزی گل قاصدک از برونو قول می گیرد که به او در هر شرایطی اعتماد داشته باشد و از او می خواهد که او را محکم فوت کند. برونو چنین می کند و گل از بین می رود . او از کار خود خیلی ناراحت می شود.

با آمدن زمستان برونو به خواب زمستانی می رود. هنگامی که بیدار می شود دشت را سراسر گل قاصدک می بیند و به یاد حرف گل می افتد.

کودک با خواندن اثرهمراه با تصاویر زیبا با دو نکته یعنی تکثیر گیاه به کمک گرده افشانی و اعتماد کردن و عمل به قول آشنا می شود.

 

گزیده‌هایی از کتاب

روزی، گل قاصدک پرسید، "به من اعتماد داری؟"
بُرونو که کمی تعجب کرده بود، گفت:" البته که به تو اعتماد دارم."
گل قاصدک برای این که مطمئن شود، دوباره پرسید،"هر اتفاقی هم بیفتد، باز به من اعتماد داری؟"
بُرونو گفت:"هر اتفاقی هم بیفتد، باز به تو اعتماد دارم."
گل قاصدک گفت:" پس می خواهم نفس عمیقی بکشی وتا می توانی محکم
فوت کنی.همه چیز خوب می شود.قول می دهم."

برگردان
ماندانا نارنجیها, حسام سبحانی طهرانی
تهیه کننده
فاطمه مرتضایی فرد
سال نشر
۱۳۹۲
ناشران
نویسنده
Knister, کنیستر
Submitted by editor3 on