کتاب کودک و نوجوان: دریچه‌ای به تئاتر کودک در ایران (مجموعه مقالات در زمینه تئات

دریچه‌ای به تئاتر کودک در ایران (مجموعه مقالات در زمینه تئاتر کودکان و نوجوانان)

این کتاب، مجموعه مقاله های سال های دور و نزدیک داوود کیانیان را در بر می گیرد.

ابتدا اشاره‌ای به گذشته تئاتر کودک و نوجوان و بعضی از علل عدم رشد آن شده است و درباره جشنواره‌ها و تئاتر کودکان سخن به میان آمده است.

در بخش نمایش کودکان و نوجوانان، ضرورت پرداختن به تئاتر دانش‌آموزی مورد بررسی قرار گرفته و شیوه مناسب اجرای نمایش کودکان و نوجوانان و روش‌های رسیدن به نمایش به همراه تمرین‌های آمادگی شرح داده شده است.

مقاله شیوه فطری اجرا، در بازی‌های نمایشی کودکان و نوجوانان به همراه مباحث بازی‌های نمایشی و ضـرورت یـا عـدم ضرورت استفاده از گریم، دکور، لباس و موسیقی و ... در تئاتر دانش‌آموزی نیز در این بخش آمده اند.

بخش سوم درباره ادبیات نمایشی کودکان و نوجوانان است.

بخش چهارم به نقد و نظر اختصاص دارد و کاربردهای نمایش کودکان و نوجوانان فهرست شده اند.

کتاب همچنین چند یادداشت و سخنرانی دیگر مولف را به مخاطب علاقه مند ارایه می کند.

ديدگاه شما