کتاب کودک و نوجوان: خواندن با نوزاد و نوپا، چگونه به نوزاد و نوپای خود کمک کنیم

خواندن با نوزاد و نوپا، چگونه به نوزاد و نوپای خود کمک کنیم تا دنیای واژه ها را کشف کند؟

 کتاب «خواندن با نوزاد و نوپا، چگونه به نوزاد و نوپای خود کمک کنیم تا دنیای واژه ها را کشف کند؟» نوشته کارولین بلیک مور و باربارا وستون رامیرز راهنمایی است کاربردی که به زبان ساده به مادران و پدران جوان نشان می دهد که چگونه می توانند با داشتن برنامه بلندخوانی روزانه، از دوره نوزادی و نوپایی، رشد همه جانبه و موفقیت فرزندانشان را در زندگی پشتیبانی کنند.

دو سال نخست زندگی در رشد زبانی کودک بسیار مهم و حیاتی است و نقش نخستین آموزگاران یعنی والدین در گسترش دایره واژگان و قدرت تمرکز و پایه ریزی آنچه که فرزندنشان برای مهارت های سخن گفتن، خواندن و نوشتن نیاز دارند انکار ناپذیر است. در پیش گفتار کتاب آمده است:‌ "کودکانی که در سال نخست زندگی برایشان کتاب خوانده نشده یا واژه های زیادی به گوش شان نرسیده است، بخش های اصلی ساختار زبان که برای خواندن مهم و ضروری است در مغزشان شکل نگرفته است."

نویسندگان کتاب که از کارشناسان آموزش خواندن هستند این دوره ی ۲ ساله را به ۶ مرحله شنونده، مشاهده گر، غان و غون کننده، تقلید کننده ی آوا، واژه ساز و جمله ساز تقسیم کرده اند و با تکنیک های ساده اما موثر به والدین می آموزند که چگونه کتاب های مناسب هر دوره را برای فرزندشان برگزینند و او را با کمک تکنیک های بلندخوانی به تعامل وادارند.

 در بخش سوم این کتاب فعالیت هایی تفریحی به والدین پیشنهاد شده است تا به کمک این بازی ها خانه را به مرکزی برای رشد زبانی، دیداری و حرکتی کودک بدل کنند. از آن جا که بسیاری از کتاب های پیشنهاد شده نویسندگان این کتاب به خانواده ها در ایران ترجمه نشده است، مترجم کتاب در پایان فهرستی از کتاب های مناسب و موجود در بازار ایران را به خانواده ها شناسانده است. در این معرفی به نقش هر کتاب در رشد زبانی و شناختی کودک نیز اشاره شده است.

این کتاب را موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با ترجمه زهره قایینی منتشر کرده است.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
‌Baby read-aloud basics: fun and interactive ways to help your little ‭one discover the world of words
نویسنده
Caroline Blakemore, Barbara Weston-Ramirez, ارولین بلیک مور, باربارا وستون رامیرز
برگردان
  • زهره قایینی
سال نشر
۱۳۹۳

ديدگاه شما