آدم برفی و گل سرخ

آدم برفی و گل سرخ

کتاب «آدم برفی و گل سرخ»، جرعه‌ای از خیال است برای نوشیدن. نوشیدنی گرم در زمستانی سرد. کتاب «آدم برفی و گل سرخ» خیال‌های دخترکی است که از مرزهای جهان منطق می‌گذرد و با گفت وگو با آدم برفی که ساخته ذهن اش است، می‌خواهد تفاوت میان عقل و مهر را بشناسد.

روایتی که این دو پا به پا پیش می‌برند بیش تر مانند شعری است که می‌توان حس کرد، اما نمی‌توان به زبان آورد.


کتاب «آدم برفی و گل سرخ» داستان زندگی یک شبه‌ی آدم برفی‌ای است که دختری از دادن ستاره‌های دست‌سازش به برف، او را از برف گرفته. آدم برفی‌ در شبی که برق رفته، روشنایی تجربه‌های تازه‌ایی را به زندگی دختر می‌آورد از اندیشیدن درباره‌ی عقل، تا بی‌بال پریدن و... دختر تنها کسی نیست که آدم برفی زندگی‌اش را پر از سوال و معما می‌کند. زنی که آدم برفی در جست‌وجوی عقل به در خانه‌اش می‌رود، بابا عطار و شاعر. آدم برفی بالاخره گل سرخ و سیب سرخ را به دست می‌آورد و برای دختر می‌آورد و روی برف می‌نویسد: «آدم گوشتی کوچولو چه شب خوبی بود! تو به من عقل را نشان دادی و من هم برای تو سیب سرخ، گل سرخ و گل یخ آوردم. از عطر آن‌ها در تن‌ات بریز تا از شاعر، شعر بریزد!» و پرواز می‌کند و به سرزمین ابرها می‌آورد جایی که از آن‌جا آمده است. اما این پایان کتاب نیست. تازه سفر دختر شروع می‌شود برای یافتن آدم برفی! او راه مدرسه را گم می‌کند و حتی عقل‌اش را اما راهی دیگر می‌یابد.

کاربردها و فعالیت ها

پرسش‌های محوری برای نشست‌های کتاب‌خوانی و بلندخوانی کتاب «آدم برفی و گل سرخ»

محور کتاب «آدم برفی و گل سرخ» پرسیدن و یافتن است و بده و بستانی که در این پرسش‌ها و جست‌جوها میان آدم برفی و آدم گوشتی‌هایی که می‌بیند، رد و بدل می‌شود.
 آدم برفی در این سفر یک شبه، چیزهایی می‌بیند و تجربه‌هایی به دست می‌آورد و بر زندگی همه‌ی کسانی که با او ملاقات کرده‌اند تأثیر می‌گذارد.
 پایان کتاب، نگاه متفاوت دختر است به همه چیز. پس هنگام خواندن این کتاب، بلندخوانی، و یا هم‌خوانی، اجازه بدهید کودکان و نوجوانان پاسخ‌های شان را به آدم برفی بگویند و یا راه‌هایی پیشنهاد بدهند.

  • آدم برفی مدام می‌پرسد و تمامی داستان با این جست‌وجو و پرسش پیش می‌رود. از آن‌ها بپرسید اگر یک آدم برفی بودند با عمری یک شبه چه می‌کردند؟
  • اگر دختری بودند که آدم برفی به اتاقش آمده و یا زنی که آدم برفی در جست‌وجوی عقل به در خانه‌اش رفته چه می‌گفتند به او؟
  •  به نظرشان گل سرخ و سیب سرخ چرا؟ و چرا گل؟
  • از آن‌ها بپرسید عقل را چطور تعریف می‌کنند و در این کتاب کدام شخصیت عاقل است؟
  • می‌توانیم بگوییم چه کسی عاقل‌تر است؟
  • آدم برفی چه به دست آورده در این سفر و باقی شخصیت‌ها چی؟ آدم برفی بوهایی حس می‌کند و چیزهایی می‌بیند که کس دیگری نمی‌بیند، آیا برایشان اتفاق اتفاده چیزی را حس کنند که کس دیگری به نظرشان آن را حس نمی‌کند؟
  •  تضادهای کتاب را نشان‌شان دهید. این‌که تاریکی به معنای سیاهی نیست و روشنایی به معنای سپیدی. در این شب تاریک یک آدم برفی سفید، روشنایی به خانه‌ی فکر همه‌ی کسانی می‌آورد که با آن‌ها روبه‌رو می‌شود.
  •  در شب‌های تاریک آن‌ها چه چیزهای سفیدی وجود دارد؟
  •  و از آن‌ها بپرسید چه شعری برای آدم برفی می‌سرایند؟

پرسیدن را تا پایان کتاب ادامه دهید و کودکان و نوجوانان را به جست‌وجو دعوت کنید، به دیدن چیزهایی که برای شان عادی شده و به آن عادت کرده‌اند. از آن‌ها بپرسید و بخواهید در این‌باره حرف بزنند. با آن‌ها درباره‌ی دیدن دوباره بگویید و دیدن جزئیات و جزئی‌ترین چیزها!

شناسنامه کتاب:
نویسنده
محمدهادی محمدی
تصویرگر
  • مهسا منصوری
سال نشر
۱۳۹۴

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ