کتابخانه های کودک و نوجوان استان آذربایجان غربی

   نخستین کتابخانه ی روستای ناچیت آبان ۱۳۸۷ همزمان با هفته کتاب افتتاح شد.کتابخانه ی سواره ناچیت در فضایی به مساحت ۱۱۱متر مربع احداث شده است و در حال حاضر ۵۰۰۰ جلد کتاب و ۳۰۰ عضو دارد؛ بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه دارای بیش از ۱۰۰۰ عنوان کتاب در زمینه های موضوعی مختلف است. کتابخانه سواره ناچیت به...