نوشته‌های مرتبط با: سیدامین حسینیون

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «سیدامین حسینیون» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کتاب «سیاسیا در شهر مارمولک‌ها» به چاپ دوم رسید

کتاب «سیاسیا در شهر مارمولک‌ها» به چاپ دوم رسید

انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، چاپ دوم کتاب فانتزی «سیاسیا در شهر مارمولک‌ها» نوشته‌ی امین حسینیون با تصویرگری توکا نیستانی را منتشر کرد.

ادامهٔ نوشته ...