نمایشنامه کودک و نوجوان

نمایش‌نامه الاغی روی پل
مقاله
برگرفته از نوشته بانوراما جافا ترجمه به قصه از سرور پوریا نویسنده نمایش‌نامه: بهروزغریب پور نمایشنامه «الاغی روی پل»، نمایش مناسبی است که به شیوه «اجرای نمایش با نقاب» قابل اجراست. برای این کار...
گزیده یک قرن ادبیات نمایشی کودک و نوجوان
معرفی کتاب
هفتاد سال از چاپ نخستین نمایشنامه ی کودک و نوجوان ترجمه شده به فارسی می گذرد. این نمایشنامه را علینقی وزیری از «اپرای هنزل و گرتل» نوشته همپردینک به فارسی برگرداند، آن را بومی سازی کرد و با نام «سروش...

پرسش و پاسخ