کارگاه‌های موضوعی ترویج کتابخوانی ۱۳ سال به بالا

نوجوانان، ویژگی‌ها و نیازهای خود را دارند. گاه اصلا توجهی به خواندن و کتاب نمی‌کنند و یا به دشواری می‌توان به خواندن تشویق‌شان کرد...

نوجوانان، ویژگی‌ها و نیازهای خود را دارند. گاه اصلا توجهی به خواندن و کتاب نمی‌کنند و یا به دشواری می‌توان به خواندن تشویق‌شان کرد. خواندن ادبیات مناسب، می‌تواند به نوجوانان کمک کند تا با دگرگونی‌های این دوره از زندگی بهتر کنار آیند. در این بخش، فعالیت‌های کاربردی و جذاب برای تشویق نوجوانان ۱۳ سال به بالا به خواندن و بیشتر خواندن و لذت بردن پیشنهاد می‌شود.