آسیب های جنگ بر سلامت روان کودکان افغان

کودکان افغان چون کودکان تمام مناطق جنگ زده ی جهان قربانیان بی گناه خشونت هایی هستند که بی شک در سلامتی جسمی و روحی آن ها اثر های ژرفی برجای می گذارد اما تا کنون پژوهشی که نشان گر اندازه و عمق این آسیب ها بر روح و روان کودکان افغان باشد انجام نگرفته بود.

در نخستین پژوهشی که برای بررسی نیازهای روانی کودکان افغان انجام شده است، نشان می دهد که دست کم  نیمی از این کودکان در زندگی خود با آسیب های شدید روحی و روانی روبرو هستند.
علاوه بر این دکتر کاتانی، - سرپرست این پژوهش و همکارانش – با مصاحبه با نزدیک به سیصد کودک افغان در مدارس این کشور دریافتند تقریبا نیمی از پسران و یک سوم دختران مجبور به کار برای کسب درآمد خانواده هستند، که در پاره‌ای اوقات کارهای سنگینی چون بافت فرش حدود هفت ساعت در روز را شامل می شود. در کنار این  دختران در معرض ازدواج‌های اجباری در سنین بسیار پایین نیز قرار دارند. این تنش‌ها، تاثیرات گسترده‌ای دارد که نه تنها باعث آسیب‌های روانی می شود بلکه آسیب‌های فیزیکی و عصبی را نیز در پی دارد
 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۴-۰۷ ۱۳:۱۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما