خانه کودک شوش

خانه کودک شوش به عنوان یکی از برنامه های انجمن حمایت از حقوق کودکان از مهر ماه ۱۳۷۸ فعالیت خود را در زمینه طرح توانمندسازی کودکان در وضعیت دشوار با تأکید بر کودکان کار به وسیله شورای هماهنگی طرح و یکی از متخصصان جامعه شناس فعال در طرح آغاز کرد.

گروه های پیش بینی شده در این طرح عبارتند از: تحقیق و پژوهش، سلامت (مددکاری و بهداشت)، روابط عمومی، آموزش فرهنگی (هنر، ورزش، حرفه آموزی، سوادآموزی) و امور داوطلبان که در قالب شورای هماهنگی وظیفه سیاستگذاری پروژه را با نظارت هیئت مدیره انجمن برعهده دارند.   

راهنما
نشانی: 
خیابان شوش - خیابان هرندی(دروازه غار) - ضلع غربی ورزشگاه - کوچه زالی قهی - پلاک ۲
تلفن: 
۵۵۸۹۴۴۵۵

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام