خونه ما - افسانه شعبان نژاد

خونه ما - افسانه شعبان نژاد
نویسنده: 
افسانه شعبان نژاد

خونه ما باغچه داره
اتاق و یک تاقچه داره

پله داره، نرده داره
پنجره هاش پرده داره

درخت و آسمون داره
یک بام مهربون داره

بامش پر از کبوتره
از همه جا قشنگ تره

 افسانه شعبان نژاد از کتاب گرپ گرپ 

لینک خرید کتاب گرپ گرپ

راهنما

عضویت در کانال تلگرام