شعر درخت - عباس یمینی‌شریف

شعر درخت - عباس یمینی‌شریف
نویسنده: 
عباس یمینی شریف

به دست خود درختی می‌نشانم
به پایش جوی آبی می‌کشانم
کمی تخم چمن بر روی خاکش
برای یادگاری می‌فشانم

درختم کم‌کم آرد برگ و باری
بسازد بر سر خود شاخساری
چمن روید در آن جا سبز و خرم
شود زیر درختم سبزه‌زاری

به تابستان که گرما رو نماید
درختم چتر خود را می‌گشاید
خنک می‌سازد آن جا را زسایه
دل هر رهگذر را می‌رباید

عباس یمینی‌شریف

 

راهنما

عضویت در کانال تلگرام