رشد و پیشرفت، بدون کار کودک

۲۰ / ۳ / ۸۸

«کودکان باید مدرسه بروند، بازی کنند، بیاموزند و در شکوفایی توانایی های خود بکوشند و این برعهده بزرگترهاست که در پدید آوردن جهانی برای کودکان بکوشند.

کار کودک یک پدیده طبیعی نیست، بدست انسان ایجاد شده و می تواند به دست او از میان برداشته شود.»
این جمله ها در کتاب عکسی به نام «در جهانی برای کودکان – رشد و پیشرفت بدون کار کودک» نوشته شده که قرار است به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان در برنامه ها و گردهمایی های بین المللی که در شهر های نیویورک، ژنو و بروکسل برگزار می شوند رونمایی شود.
در این کتاب ۴۰۰ عکس از زندگی کودکان کار در کشورهای مختلف جهان دیده می شود که حاصل سفرهای چند ساله نویسنده و عکاس آلمانی آن، پیتر دو رویتر، به کشورهای مختلف جهان است. او سال های بسیار زندگی کودکان خیابان را در همه جای جهان به تصویر کشیده و تلاش کرده تا دلیل بوجود آمدن  پدیده کار کودکان را دریابد. کتاب او هم نشان دهنده جلوه های ناراحت کننده از کار کودکان است و هم برای از بین بردن آن راه هایی پیشنهاد می کند. او بر این باور است که کار کودکان دستاورد فقر نیست بلکه برای مبارزه با فقر باید شرایطی را برای همه کودکان فراهم کرد تا بتوانند درس بخوانند و استعدادهای درونی خود را شکوفا کنند و در آینده برای پیشرفت کشورشان تلاش کنند.
نسخه هایی از این کتاب قرار است  در دسترس اعضا و نمایندگانی از پارلمان اروپا، کمیسیون اروپایی(EC )، سازمان جهانی کار (ILO ) و سازمان ملل قرار بگیرد تا گامی باشد در پیش برد مبارزه با کار کودکان در جهان.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۳-۲۰ ۱۵:۱۳
متن سفارشی:

ديدگاه شما