رونمایی کتاب ادبستان: فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان

رونمایی کتاب ادبستان: فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان

 شنبه ۱۶ آذر جلسه رونمایی کتاب "ادبستان: فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان" با حضور هوشنگ مرادی کرمانی، نوش آفرین انصاری، نورالدین زرین کلک و نویسنده آن صوفیا محمودی در شهر کتاب مرکزی برگزار می شود.

کتاب ادبستان: فرهنگ ادبیات کودک و نوجوان، اثری است مرجع که در شش فصل، اطلاعاتی را در زمینه های مختلف ادبیات کودک ایران در اختیار خواننده قرار می دهد. نویسنده در سرآغاز این کتاب، نگاهی دارد به ادبیات کودک و نوجوان ایران از آغاز تا امروز.

در فصل اول با عنوان "آفرینش های ادبی برای کودکان و نوجوانان" زمینه های "ادبیات داستانی، بازنویسی، ترجمه، نشریات و تصویرگری " تحلیل می شوند. در فصل دوم، به "انواع در آثار ادبی کودک و نوجوان" پرداخته می شود. در فصل سوم پدیدآورندگان شامل نویسندگان، شاعران، مترجمان، تصویرگران و خادمان فرهنگی معرفی می شوند. فصل چهارم به "نشریات کودک و نوجوان "اختصاص دارد و فصل پنجم "تشکیلات، سازمان ها و جوایز در حوزه ادبیات کودک و نوجوان" معرفی می شوند و در فصل ششم کتابشناسی ۵۰۰۰ کتاب کودک و نوجوان منتشر شده در سه گروه داستان، شعر و آثار مستند بین سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۵ ارائه شده است.

این کتاب دارای نمایه اشخاص ایرانی و فهرست منابع است این کتاب را فرهنگ نشر نو با همکاری نشر آسیم منتشر کرده است.

زمان: شنبه ۱۶ آذر از ساعت ۱۷ تا ۳۰ : ۱۸

مکان: شهر کتاب مرکزی در خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از خیابان شهید مطهری

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۰۹-۱۱ ۱۵:۰۳
متن سفارشی:

ديدگاه شما