سروش كودكان

سروش كودكان

صاحب امتیاز ماه نامه سروش کودکان شرکت انتشارات سروش است. این نشریه با مدیریت مهدی فضایلی و سردبیری منیژه شعاعی منتشر می شود.

این نشریه تمام رنگی با ۵٠ صفحه در قطع ٢١ در ٢٨ سانتی متر و بهای ١٠٠٠ تومان چاپ می شود. نشریه مناسب کودکان ٧ تا ١١ ساله  است و  از بخش های گوناگون داستان، شعر،نمایش، گزارش، سرگرمی، علمی و دانستنی تشکیل شده است.

راهنما
نشانی: 
تهران، خیابان استاد مطهری، تقاطع خیابان شهید مفتح، انتشارات سروش

دیدگاه ها

محمد ۲۰ هستم


ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.