شعر نهال من

شعر نهال من

شعر نهال من - اسدالله شعبانی

سال گذشته
نهالی داشتم
بردم آن را
تو باغچه کاشتم

نهال من شد
پر از جوونه
رو شاخه هاش ساخت
پرنده لونه
ریشه ها در خاک
شاخه ها در باد
قد کشید و شد
شادشادشاد
تا کم کمک شد
درختی زیبا
سایه اش رو داد به من و بابا

اسدالله شعبانی

شعر قایق مورچه از اسدالله شعبانی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۰:۴۷
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
اسدالله شعبانی
دسته‌ها:
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام