شعر نهال من

شعر نهال من از اسدالله شعبانی

سال گذشته

نهالی داشتم

بردم آن را

تو باغچه کاشتم

نهال من شد

پر از جوونه

رو شاخه هاش ساخت

پرنده لونه

ریشه ها در خاک

شاخه ها در باد

قد کشید و شد

شادشادشاد

تا کم کمک شد

درختی زیبا

سایه اش رو داد به من و بابا

اسدالله شعبانی

شعر قایق مورچه از اسدالله شعبانی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۶-۲۸ ۱۰:۴۷
پدیدآورندگان:
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
نویسنده:
اسدالله شعبانی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.