لالایی الشتری

لالایی الشتری

برگردان لالایی :

پسرم تو را سبز (= بزرگ )کردم مثل توله

توله برگ ریواس است من دلم "نظام"(اسم کودک) خواسته

چشمه در جلوی خانه در جنب و جوش است

این عزیز من "کیوان " است که معامله می کند

 

گردآورنده از الشتر: کیوان حقی آبی

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۱۱-۲۸ ۰۸:۳۱
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
ص ۱۶۷ کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام