لالایی الشتری

لالایی الشتری
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی :

پسرم تو را سبز (= بزرگ )کردم مثل توله

توله برگ ریواس است من دلم "نظام"(اسم کودک) خواسته

چشمه در جلوی خانه در جنب و جوش است

این عزیز من "کیوان " است که معامله می کند

 

گردآورنده از الشتر: کیوان حقی آبی

راهنما

عضویت در کانال تلگرام