مروری بر کتاب های ایرانی یک فهرست جهانی

مروری بر کتاب های ایرانی یک فهرست جهانی

 شورای کتاب کودک یک نمایشگاه مجازی از آثار ایرانی فهرست افتخار دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان  (IBBY)، در سایت خود قرار داده است.

در این نمایشگاه مجازی، شورا مروری بر روی آثار ایرانی قرار گرفته در این فهرست از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۱۲ داشته است. از سال ۱۹۷۴ تاکنون ۵۱ کتاب از ایران در فهرست افتخار IBBY قرار گرفته که کتابشناسی و تصویر روی جلد این کتاب ها در نمایشگاه مجازی شورای کتاب کودک قرار گرفته است. از این ۵۱ کتاب، ۲۰ کتاب تالیفی، ۱۴ کتاب ترجمه و ۱۷ کتاب در بخش تصویرگری به فهرست افتخار راه یافته اند. 

فهرست افتخار IBBY، هر دوسال یکبار برای معرفی کتاب های برتر کشورهای عضو دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان، منتشر می شود. کار داوری برای گزینش کتاب های مناسب برای فهرست افتخار را هر یک از شعبه های ملی IBBY  در کشور خود بر عهده دارند. فهرست افتخار، سه بخش تالیف، ترجمه و تصویرگری دارد. 

نخستین فهرست افتخار IBBY در سال ۱۹۵۶ منتشر شده است. ایران برای نخستین بار در سال ۱۹۷۴ در دو بخش تالیف و تصویر و از سال ۱۹۷۸ در هر سه بخش، کتاب برای قرار گرفتن در فهرست افتخار معرفی کرده است. در ایران مسئولیت گزینش کتاب های مناسب برای این فهرست را شورای کتاب کودک به عنوان نماینده ایران در IBBY بر عهده دارد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۱۰-۱۰ ۱۴:۵۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام