معرفی فیلم زیر خط کودکی

معرفی فیلم زیر خط کودکی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در سومین بخش از پروژه پژوهشی تاریخ فرهنگ کودکی در ایران، پس از انتشار کتاب – فیلم‌های توران دختر ایران (توران میرهادی) و زیستن برای روشنگری (معصومه سهراب و یحیی مافی)، به «زیر خط کودکی» رسید.

زیر خط کودکی به مهدی آذریزدی اختصاص دارد. بی اغراق، این بخش، یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های کار در این پروژه بود، زیرا آذریزدی پدیده‌ای بود که در زندگی به بند نمی‌آمد و اما در بند هم بود، بند تنهایی. کار بر روی چنین پدیده‌ای آسان نبود، کسی که همیشه و در همه حال می‌گفت که کودکی‌اش را گم کرده است و همواره در پی کودکی گم شده‌اش بود.

فیلم زیر خط کودکی روایت، مهدی آذریزدی است، از کودکی گم شده، از زندگی در کوچه باغ‌های خرمشاه، خانه مادری، خانه بی بی، از عقده‌های به کتاب و نوشتن، تا نویسنده شدن، از ۵۰ سال کار در تهران و تماس با برجسته‌ترین روشنفکران و نویسندگان زمانه، تا داستان عاشقی‌اش و دل باختن به چشمان زیبا، و در نهایت سخن کودکان دیروز که دلباخته کارهای او بودند. زمان این فیلم یک ساعت است و همراه با کتاب «زیر خط کودکی» که به تحلیل زندگی و کار او پرداخته از سوی انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ارائه شده است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸-۰۱-۱۹ ۱۱:۰۴
نویسنده:
محمد هادی محمدی
متن سفارشی:

ديدگاه شما