نشر راز بارش

نشر راز بارش

هدف نشر راز بارش، معرفی و ارائه­ی آثار برتر ادبیات کودکان از دیدگاه ادبی و تصویری است. رهنمود و پیشنهادهای منتقدان، کارشناسان و پدیدآورندگان این گستره، راه دشوار برگزیدن و انتشار چنین آثاری رابرای کودکان و نوجوانان ایرانی، که مخاطبان اصلی و « گشایندگان هوشمند» راز بارش­اند، بر ما هموار خواهد کرد .

راهنما
ایمیل: 
تلفن: 
۶۶۹۰۸۱۶۱-۰۹۳۹۵۱۱۴۶۴۴
کد پستی: 
صندوق پستی : ۱۴۱۹۵-۴۴۶

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.