نشست شعر خوب برای کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن در کتابخانه مرجع کانون برگزار

نشست شعر خوب برای کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن در کتابخانه مرجع کانون برگزار می شود

دوازدهمین نشست ترویج خواندن در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دوشنبه ۲۴ مهر برگزار می شود.

موضوع این نشست شعر خوب برای کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن است. اکبر کتابدار و عرفان نظرآهاری مهمانان این نشست هستند. این نشست از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز ۲۴ مهر در کتابخانه مرجع کانون برگزار می شود.

نشانی: خیابان بهشتی، خیابان خالد استانبولی، شماره ۲۴ 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۷-۱۸ ۱۱:۴۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما