وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم

وقتش رسیده کمی پسته بشکنیم
شناسنامه کتاب
نویسنده: 
فرهاد حسن زاده 
تصویرگر: 
نرجس اسادات محمدی
برگردان: 
ویراستار: 
شاعر: 
سال نشر: 
۱۳۹۴
توضیح تکمیلی نگارنده: 
ناهید معتمدی

۲۴ قطعه شعر آزاد و سپید با مضامینی همانند دلتنگی، عشق، تنهایی، جدایی، صلح، امید و ناامیدی، فراق و وصال..

اشعار مضامینی نوجوانانه دارند و به احساسات و حالت های نوجوانان نزدیکند و اگر چه تصاویر کتاب جنس مذکر را نشان می دهد، جنسیت راوی در شعرها مشخص نیست و پسران و دختران نوجوان هر دو می توانند با شعرها ارتباط برقرار کنند.

اشعار از صنایع معنوی و صور خیال بهره برده اند.

گزیده ای از کتاب

فراموشی 
فراموشی می آید 
مثل پاییز
با ابرهای سهمگینش.
دیروز
برگ خشکی دیدم
که نمی دانست 
از کدام شاخه جدا شده

کاربردها و فعالیت ها
راهنما

عضویت در کانال تلگرام