پیشنهادهایی برای مطالعه هنگام خواب با نوآموزها

پیشنهادهایی برای مطالعه هنگام خواب با نوآموزها

Booktrust’s Top Tips for Bedtime Reading with Children Starting to Read by Themselves

خواندن دونفره ی یک داستان هنگام خواب، فرصتی ‌است برای شما و فرزندتان که آرامش پیدا کنید و از لحظه های باهم بودن لذت ببرید.

کودکان، حتی زمانی که خود شروع به خواندن کرده‌اند، این را که با صدای بلند برای شان کتاب بخوانید، بسیار دوست می دارند. آن ها واژگان تازه ای را که هنوز نمی توانند بخوانند، خواهند آموخت و از زمانی که با آن ها می گذرانید، لذت خواهند برد. سعی کنید کتاب‌هایی را بخوانید که فرزندتان از مدرسه به خانه آورده است، یا چند کتاب از کتابخانه به امانت بگیرید.
به گونه‌ای رفتار کنید که فرزندتان به مطالعه علاقه مند شود و هر شب پیش از خواب چشم به راه خواندن کتاب باشد. فراموش نکنید که این کار را همراه با سرگرمی و تفریح انجام دهید.

چگونه کتاب‌هایی باید انتخاب کنیم؟

 • کتاب‌های قافیه‌دار با ریتم و تکرار. شنیدن واژگان قافیه دار کودکان را به مشارکت بیش تر در خواندن برمی انگیزد. بگذارید فرزندتان با صدای رسا واژگان را بیان کند. خواندن بخش‌هایی از داستان را به او واگذار کنید.
 • اگر فرزندتان از مدرسه کتابی به خانه بیاورد، او را تشویق کنید تا اول آن را به شما نشان دهد. به این ترتیب می توانید به او کمک کنید تا واژگانی را که به نظرش سخت می رسند، بخواند.
 • به فرزند تان اجازه دهید کتاب برگزیند و به این شکل او را درگیر کنید. فکر نکنید برای این کار خیلی کوچک است، نگران نباشید.
 • گاهی می توانید با محدود کردن دامنه ی تنوع کتاب‌ها، انتخاب‌ او را محدود کنید.
 • به مطالعه ی دونفره ی کتاب های هیجان انگیز که فصل‌بندی دارند، بپردازید. با صدای بلند خواندن را حتی زمانی که کودکان می توانند خودشان به تنهایی بخوانند، ادامه بدهید چون این کار به آن ها کمک می کند تا واژگان تازه را یاد بگیرند.
 • کودکان دوست دارند داستان‌هایی را که در گذشته از شنیدن آن ها لذت برده اند، بازخوانی کنند. این نشانه ی آشکار، روشن می کند که آن ها از این که با صدای بلند برای شان کتاب خوانده‌اید، لذت برده‌اند و ممکن است بخواهند برخی از آن داستان‌ها را برای شما بخوانند.

کجا باید مطالعه کنیم؟

تا وقتی که می‌توانید کنار یکدیگر بنشینید و دراز بکشید، ناچار نیستید حتما در تخت خواب باشید. همچنان که کودکان بزرگ می‌شوند، هنوز نزدیک بودن به آن ها از نظر فیزیکی اهمیت دارد. مطمئن شوید چیزی حواس شما را پرت نمی‌کند و بهتر است تلویزیون را خاموش کنید.

چطور ادامه دهیم؟

 •  کتاب‌های تخیلی، ترانه و هر آنچه خواندن شان آن ها را به هیجان می‌آورد، مانند کتاب هایی درباره ی قطار، تراکتور، کامیون و ... را با هم بخوانید، به تصویرها اشاره کنید و درباره ی آن ها با هم حرف بزنید.
 • همیشه لازم نیست متن کتاب را بخوانید، تصویرها هم مهم اند و به روایت داستان کمک می‌کنند.
 • به تصویرها اشاره کنید و درباره ی آن ها حرف بزنید. گفت و گو و بحث در مورد کتاب، فرزندتان را تشویق می‌کند که خود راوی داستان شود. سعی کنید سوال هایی مانند این بپرسید:"می توانی به من بگویی چه اتفاقی برای ... افتاد؟"، "تو فکر می‌کنی چه اتفاقی قراراست بیفتد؟"، "فکر می‌کنی آن دختر در این مورد چه احساسی دارد؟"، "به من بگو در این تصویر چه اتفاقی دارد میفتد؟"
 • بگذارید آن ها از شما بپرسند. برای کودکان این یک روش عالی است تا یاد بگیرند که دارد چه اتفاقی میفتد و این همان رویداد مهمی ‌است که باید در روند یادگیری خواندن پیش بیاید.
 • پیوند دادن یک داستان و زندگی واقعی کار بسیار خوبی است. می‌توانید بپرسید "آیا به یاد داری ما کی سگی مثل این را دیدیم؟"

چه کار دیگری می‌توانم انجام دهم:

 • بکوشید قصه تعریف کنید. کودکان، داستان‌های قدیمی کلاسیک مثل افسانه‌ها را خیلی دوست دارند. می‌توانید خودتان هم داستان بسازید.
 • اگر کودکی از شما می خواهد که کتابی را دوباره و دوباره برایش بخوانید، خوشحال باشید! شما فرزندی دارید که کتاب را دوست دارد و در آینده یک خواننده ی مشتاق خواهد شد.

ديدگاه شما