کار داوطلبانه قلب نوجوانان را سالم تر می کند

کار داوطلبانه قلب نوجوانان را سالم تر می کند

انجام کار داوطلبانه به نوجوانان کمک می کند تا قلب سالم تری داشته باشند.

دانشمندان در دانشگاه بریتیش کلمبیا در کانادا در یک پژوهش، تاثیرات مثبت کار داوطلبانه بر روی سلامت بدن نوجوانان را بررسی کردند. آن ها می خواستند بدانند که آیا کار داوطلبانه می تواند بر سلامت قلب نوجوانان تاثیر بگذارد؟

هانا شرایر، یکی از دست اندرکاران این پژوهش می گوید: "این خیلی امیدوار کننده است. نوجوانان می توانند با انجام کار داوطلبانه سلامتی بهتری داشته باشند."

در این پژوهش، ۱۰۶ نوجوانان کلاس دهم که ساکن شهر ونکوور بودند، شرکت داشتند. آن ها به دو گروه تقسیم شده بودند. یکی از این گروه ها به مدت ۱۰ هفته به طور مرتب در فعالیت های داوطلبانه شرکت کردند و گروه دیگر در این فعالیت ها شرکت نکردند. دانشمندان میزان کلسترول خون و شاخص جرم بدنی (BMI) این نوجوانان را پیش و پس از این پژوهش بررسی کردند. آن ها همچنین میزان خودباوری، سلامت ذهنی و همدلی این نوجوانان را نیز در دو مرحله بررسی کردند. 

گروه نوجوانان فعال در کارهای داوطلبانه، به مدت یک ساعت در هفته با کودکان دبستانی که در همسایگی آن ها زندگی می کردند، کار آموزشی انجام دادند. پس از ده هفته، نوجوانانی که کار داوطلبانه انجام داده بودند، کلسترول و BMI کمتری نسبت به کودکان گروه دیگر داشتند. در این بررسی مشخص شد نوجوانانی که بیشترین میزان تغییر در خودباوری و احساس همدلی را در این مدت تجربه کرده بودند از میران سلامت قلب بیشتری نسبت به دیگر نوجوانان برخوردار بودند. بیماری های قلبی و عروقی مهمترین عامل مرگ و میر در آمریکا و کانادا هستند. نخستین نشانه های این بیماری ها از دوران نوجوانی بروز می کند. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۱۲-۰۹ ۱۱:۲۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما