فهرست کتاب های مناسب کودکان مبتلا به اوتیسم

فهرست کتاب های مناسب کودکان مبتلا به اوتیسم

خواندن کتاب های مناسب کودکان مبتلا به اوتیسم برای این گروه از کودکان و کمک به آن‌ها برای دوست داشتن کتاب‌ها می‌تواند راه مناسبی برای برقراری ارتباط با این گروه از کودکان باشد. خواندن همچنین به رشد زبانی و مهارت‌های شنیداری کودک شما کمک می‌کند. وقتی برای کودک مبتلا به اوتیسم خود کتاب می‌خوانید، به رشد مغزی او کمک می‌کنید. خواندن با صدای بلند، برای کودک‌تان این فرصت را فراهم می‌کند تا صدای شما را بشنود و به واژه‌ها گوش بسپارد.

 

ویژگی‌های کتاب های مناسب کودکان مبتلا به اوتیسم

 

کتاب های مناسب کودکان مبتلا به اوتیسم، کتاب‌هایی هستند با ویژگی‌هایی همچون:

۱. ریتم یا تکرار دارند؛

۲. تصویری هستند؛

۳. متنی کوتاه با داستان‌هایی ساده دارند؛

کتاب‌هایی با موضوع شناخت احساسات، به آن‌ها کمک می‌کند احساسات خود را بشناسند. کتاب‌هایی با این موضوع برای کودکان مبتلا به اوتیسم که در ارتباطات اجتماعی مشکل دارند، بسیار ضروری است. آموختن زبان اشاره به این گروه از کودکان که هم در گفتار مشکل دارند و هم بیشتر از راه دیدن می‌آموزند، در یادگیری مفاهیم و برقراری ارتباط با دیگران بسیار مفید است. همچنین کتاب‌‌هایی که به آن‌ها در ادا کردن آواها کمک کند مانند بسته‌های آواورزی و الفباورزی منجر به تقویت زبان گفتار و همچنین حس شنوایی آنان می‌شود.

 

فهرست کتاب های مناسب کودکان مبتلا به اوتیسم

 

کودکان دارای اوتیسم

 

الفباورزی با کاکاکلاغه

 

 

رفتم به باغی

 

 

مرغ سرخ پاکوتاه

 

 

به به لیمو

 

 

گنجشک که بال و پر داشت

 

 

یک دقیقه صبر کن

 

 

سار کوچولو نمی تواند پرواز کند

 

 

کتاب های مناسب برای کودکان مبتلا به اوتیسم

 

 

کودکان مبتلا به اوتیسم

 

 

کتاب مناسب برای کودکان

 

 

داستانک های نخودی

 

ديدگاه شما