فهرست کتاب کودک و بزرگسال با موضوع کتاب، کتابخوانی، کتابخانه و کتابدار

فهرست کتاب کودک و بزرگسال با موضوع کتاب، کتابخوانی، کتابخانه و کتابدار

رویا شهری کتابدار و کارشناس کتاب کودک و نوجوان و آموزگار پیشین مدرسه مشارکتی، فهرست کاملی از کتاب‌ها را گردآوری کرده که در آن‌ها به موضوع کتاب، کتابخوانی، کتابخانه و کتابدار پرداخته شده است.

این فهرست که شامل سه بخش کتاب کودک، منابع بزرگسال و منابع کتابداری است، هم اکنون در اختیار سایت کتابک قرار داده شده است تا آموزگاران، مربیان، کتابداران و مروجان کتابخوانی بیشتری از آن بهره‌مند شوند.

فهرست کتاب کودک با موضوع کتاب، کتابخوانی، کتابخانه و کتابدار به انتخاب رویا شهری

منابع بزرگ‌سال

 • لذت خواندن در عصر حواس‌پرتی، نشر ترجمان (لینک معرفی کتاب لذت خواندن در عصر حواس‌پرتی – لینک خرید کتاب لذت خواندن در عصر حواس‌پرتی)
 • از کتاب رهایی نداریم، نشر نیلوفر (لینک معرفی کتاب از کتاب رهایی نداریم – لینک خرید کتاب از کتاب رهایی نداریم)
 • اعترافات یک کتاب‌خوان معمولی، نشر ترجمان (لینک معرفی کتاب اعترافات یک کتاب‌خوان معمولی – لینک خرید کتاب اعترافات یک کتاب‌خوان معمولی)
 • کتاب عجایب، نشر نیلوفر (لینک معرفی کتاب، کتاب عجایب – لینک خرید کتاب، کتاب عجایب)
 • شکسپیر و شرکا، نشر مرکز (لینک معرفی کتاب شکسپیر و شرکا – لینک خرید کتاب شکسپیر و شرکا)
 • تنهایی پرهیاهو، نشر پارس کتاب (لینک معرفی کتاب تنهایی پرهیاهو – لینک خرید کتاب تنهایی پرهیاهو)
 • کتاب سیاه، نشر چشمه (لینک معرفی کتاب کتاب سیاه – لینک خرید کتاب کتاب سیاه)
 • از کافه نادری تا کافه فیروز، نشر مروارید (لینک معرفی کتاب از کافه نادری تا کافه فیروز – لینک خرید کتاب از کافه نادری تا کافه فیروز)
 • کتاب‌های نفرین شده، نشر علم (لینک معرفی کتاب کتاب‌های نفرین شده – لینک خرید کتاب کتاب‌های نفرین شده)
 • چگونه کتاب نخوانیم، نشر هنوز (لینک معرفی کتاب چگونه کتاب نخوانیم – لینک خرید کتاب چگونه کتاب نخوانیم)
 • چگونه کتاب بخوانیم، نشر به‌نشر (لینک معرفی کتاب چگونه کتاب بخوانیم – لینک خرید کتاب چگونه کتاب بخوانیم)
 • خانه کاغذی، نشر آموت و نشر آگه (لینک معرفی کتاب خانه کاغذی – لینک خرید کتاب خانه کاغذی)
 • آدم‌های خوشبخت کتاب می‌خوانند و قهوه می‌نوشند، نشر به‌نگار (لینک معرفی کتاب آدم‌های خوشبخت کتاب می‌خوانند و قهوه می‌نوشند – لینک خرید کتاب آدم‌های خوشبخت کتاب می‌خوانند و قهوه می‌نوشند)
 • کتابخانه بابل، نشر نیلوفر (لینک معرفی کتاب کتابخانه بابل – لینک خرید کتاب کتابخانه بابل)
 • کتابِ کتاب، نشر چشمه (لینک معرفی کتاب، کتابِ کتاب – لینک خرید کتاب، کتابِ کتاب)
 • چگونه مرور کتاب بنویسیم، نشر ترجمان (لینک معرفی کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم – لینک خرید کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم)
 • سیلویا بیچ و نسل سرگشته، نشر نیلوفر (لینک معرفی کتاب سیلویا بیچ و نسل سرگشته – لینک خرید کتاب سیلویا بیچ و نسل سرگشته)
 • از کتیبه تا کتاب، نشر کانون (لینک معرفی کتاب از کتیبه تا کتاب – لینک خرید کتاب از کتیبه تا کتاب)
 • آیا کتاب مهم است؟، نشر کویر (لینک معرفی کتاب آیا کتاب مهم است؟ – لینک خرید کتاب آیا کتاب مهم است؟)

منابع کتابداری

 • طراحی کتابخانه (در ایران و جهان)، نشر هنر معماری قرن (لینک معرفی کتاب طراحی کتابخانه (در ایران و جهان) – لینک خرید کتاب طراحی کتابخانه (در ایران و جهان))
 • کتابخانه در ایران، نشر دفتر پژوهش‌های فرهنگی (لینک معرفی کتاب کتابخانه در ایران – لینک خرید کتاب کتابخانه در ایران)
 • کودک کتاب‌گرا، نشر نگا (لینک معرفی کتاب کودک کتاب‌گرا – لینک خرید کتاب کودک کتاب‌گرا)
 • ۹۹ راه برای اینکه بچه‌ها را عاشق خواندن کنیم، نشر شاپیکان (لینک معرفی کتاب ۹۹ راه برای اینکه بچه‌ها را عاشق خواندن کنیم – لینک خرید کتاب ۹۹ راه برای اینکه بچه‌ها را عاشق خواندن کنیم)
 • کتابخانه‌های کودکان، نشر کانون (لینک معرفی کتاب کتابخانه‌های کودکان – لینک خرید کتاب کتابخانه‌های کودکان)
 • کار و کسب کتاب، نشر قدیانی (لینک معرفی کتاب کار و کسب کتاب – لینک خرید کتاب کار و کسب کتاب)
 • فن تلخیص کتاب، نشر کانون (لینک معرفی کتاب فن تلخیص کتاب – لینک خرید کتاب فن تلخیص کتاب)
 • پیشنهادهایی برای ترویج کتاب‌خوانی در روستا، نشر خانه کتاب (لینک معرفی کتاب پیشنهادهایی برای ترویج کتاب‌خوانی در روستا – لینک خرید کتاب پیشنهادهایی برای ترویج کتاب‌خوانی در روستا)
 • موزه کتابت و چاپ ایران، کتابخانه موزه اسلامی (لینک معرفی کتاب موزه کتابت و چاپ ایران – لینک خرید کتاب موزه کتابت و چاپ ایران)
 • آماده‌سازی منابع اطلاعاتی آموزشگاهی، نشر کتابدار (لینک معرفی کتاب آماده‌سازی منابع اطلاعاتی آموزشگاهی – لینک خرید کتاب آماده‌سازی منابع اطلاعاتی آموزشگاهی)
 • رهنمودها و استانداردهای کتابخانه‌های آموزشگاهی، نشر کتابدار (لینک معرفی کتاب رهنمودها و استانداردهای کتابخانه‌های آموزشگاهی – لینک خرید کتاب رهنمودها و استانداردهای کتابخانه‌های آموزشگاهی)
 • کتابخانه آموزشگاهی، نشر کتابدار (لینک معرفی کتاب کتابخانه آموزشگاهی – لینک خرید کتاب کتابخانه آموزشگاهی)
 • خدمات عمومی کتابخانه و شیوه‌های آن، نشر کتابدار (لینک معرفی کتاب خدمات عمومی کتابخانه و شیوه‌های آن – لینک خرید کتاب خدمات عمومی کتابخانه و شیوه‌های آن)
 • ارزش‌ها و جذابیت‌های کتابداری، نشر کتابدار (لینک معرفی کتاب ارزش‌ها و جذابیت‌های کتابداری – لینک خرید کتاب ارزش‌ها و جذابیت‌های کتابداری)
 • از غار تا پیکاسو، نشر خروس (لینک معرفی کتاب از غار تا پیکاسو – لینک خرید کتاب از غار تا پیکاسو)
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۱۰:۳۲
گردآورنده:
رویا شهری
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام