چگونه برای کودکان کتاب های غیر داستانی بخوانیم

چگونه برای کودکان کتاب های غیر داستانی بخوانیم

How to Read Nonfiction Text

بسیاری از کودکان دوست دارند درباره علم و طبیعت و همچنین مردمان، مکان‌ها و رویدادهای واقعی مطالعه کنند. کتاب های غیر داستانی می‌توانند اطلاعات را با روش‌هایی جذاب و جالب در اختیار کودکان قرار دهند. با وجود این ‌که اغلب کودکان کتاب‌‌‌‌های داستانی را بیشتر از کتاب های غیر داستانی می‌خوانند، با صرف کمی وقت می‌توانید به کودک در جهت کشف کتاب‌های غیر داستانی کمک کنید.

در این مطلب درخواهید یافت که چگونه می‌توانید به کودکتان کمک کنید تا همه بخش‌های کتابی غیرداستانی را به‌درستی مطالعه کند؛ از فهرست محتویات گرفته تا نمودا‌رها، توضیحات، فهرست اصطلاحات و فهرست راهنما.

صحبت کردن درباره کتاب های غیر داستانی

در آغاز برای کودکتان توضیح دهید کتابی که می‌خواهید بخوانید غیرداستانی است؛ یعنی اطلاعاتی که کتاب به ما می‌دهد واقعی هستند. کتاب درباره ایده یا موضوع مشخصی درست شده است و ما با مطالعه آن، حقایق تازه‌ای را می‌آموزیم. بعضی از کودکان دوست دارند که حتی کتابخانه‌شان را به بخش‌های داستانی و غیرداستانی تقسیم کنند. این دسته‌بندی ساده به کودک کمک می‌کند تا تفاوت میان داستان و غیرداستان را بفهمند.

جست‌وجو در قسمت‌های مختلف کتاب

بسیاری از کتاب های غیر داستانی بخش‌های مفیدی دارند که کتاب‌های داستانی ندارند. این بخش‌ها شامل فهرست محتویات، فهرست راهنما، فهرست اصطلاحات، عکس‌ها، نمودارها، توضیحات و لیست منابع است. هدف هریک از بخش‌ها‌ را برای کودک توضیح دهید:

فهرست محتویات

فهرست محتویات در ابتدای کتاب قرار دارد. این فهرست، موضوعات اصلی کتاب و مکان قرارگرفتن آن‌ها را نشان می‌دهد.

فهرست راهنما

این فهرست بر اساس حروف الفباست. تقریباْ همه آنچه در کتاب های غیر داستانی است همراه با شماره صفحه آن در این بخش قرار دارد. خوانندگان کتاب‌های غیرداستانی می‌توانند از فهرست راهنما برای جست‌وجوی مفهوم خاصی استفاده کنند و به‌طور مستقیم به اطلاعاتی دست یابند که درنظر دارند.

فهرست اصطلاحات

این فهرست در پایان کتاب قرار دارد و شامل کلمات کلیدی‌ای درباره موضوع کتاب است و تعریف این کلمات را دربردارد. این تعریف‌ها اطلاعات بیشتری درباره این واژگان جدید به ما می‌دهند.

توضیحات

توضیحات در قسمت زیر عکس‌ها، شکل‌ها، نقشه‌ها‌ و نمودارها قرار دارد و به ما خلاصه کوتاهی از اطلاعاتی را می‌دهد که در کتاب‌های غیر داستانی ترسیم شده است.

عکس‌ها / نمودارها

با خواندن عکس‌ها و نمودارهای داخل کتاب اطلاعات زیادی به‌دست خواهد آمد. در ابتدا خواننده نیاز دارد تا دریابد چه نوع اطلاعاتی به او عرضه شده است. پس از آن نیاز دارد تا اطلاعات را جهت‌یابی کند. بعضی از نمودارها از عنوان‌های شفاف استفاده می‌کنند و بعضی دیگر به بررسی‌های دقیق‌تری نیاز دارند.

به کودکان کمک کنید تا روش‌های گوناگون نمایش‌دادن اطلاعات را بیاموزند.فهرست کتاب‌های مناسب غیرداستانی برای کودکانکتاب های غیر داستانی

هنگام خواندن، یک مدیر باشید

کتاب های غیر داستانی لزوماً نباید جلد به جلد خوانده شود. خوانندگان کوچک می‌توانند از فهرست محتویات و فهرست اصطلاحات با هدف دست‌یابی دقیق‌تر به علاقه‌مندی‌های خود، استفاده کنند. با این روش، آن‌ها مدیر خودشان در هنگام خواندن کتاب هستند. اگر کودک بخواهد جلد به جلد کتاب را بخواند، او را تشویق کنید تا از فهرست محتویات استفاده کند تا چگونگی سازمان‌یافتن کتاب را بیشتر درک کند. برای مثال «در ابتدا درباره گونه‌های مختلف قورباغه خواهیم آموخت. سپس می‌آموزیم که آن‌ها کجا زندگی می‌کنند، چه چیزی می‌خورند و چگونه زنده می مانند.»

بخش‌هایی از کتاب را هر چند بار که لازم است، بخوانید تا کودک شما آنچه را نوشته شده، دریابد. همچنین می‌توانید بارها، به نمودارها، عکس‌ها و جدول‌ها مراجعه کنید. همیشه، خوانندگان کوچک غرق در خواندن مطالبی می‌شوند که اطلاعاتی درباره موضوعات شگفت‌انگیز به آن‌ها می‌دهد. با اندکی کمک و راهنمایی درباره مطالعه کتاب‌های غیرداستانی می‌توانید از معرفی دنیای جدیدی از اطلاعات به کودکتان احساس خوبی داشته باشید.

بیشتر بخوانید:

ديدگاه شما