یک تصویر می ارزد به ۱۰۰۰ واژه

برگردان: 
گروه مترجمان کتابک/مریم مالکی

 یکی از کلاس های مدرسه، یک نقاشی کلاسیک انتخاب می کند. دانش آموزان با ایده گرفتن از نقاشی، به طور گروهی و با مشورت یکدیگر چند سطر داستان می نویسند.

این پاراگراف به کلاس دیگری فرستاده میشود و آن ها با توجه به قصه، چند سطر دیگر اضافه می کنند. این روند تا هر تعداد کلاس که ممکن باشد ادامه پیدا می کند تا زمانی که داستان به نظر به پایان رسیده باشد. در پایان دانش آموزان همه کلاس ها دور هم جمع می شوند و با صدای بلند نتیجه این کار گروهی خوانده می شود و نقاشی الهام بخش هم به نمایش گذاشته می شود.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام