یک تصویر می ارزد به ۱۰۰۰ واژه

 یکی از کلاس های مدرسه، یک نقاشی کلاسیک انتخاب می کند. دانش آموزان با ایده گرفتن از نقاشی، به طور گروهی و با مشورت یکدیگر چند سطر داستان می نویسند.

این پاراگراف به کلاس دیگری فرستاده میشود و آن ها با توجه به قصه، چند سطر دیگر اضافه می کنند. این روند تا هر تعداد کلاس که ممکن باشد ادامه پیدا می کند تا زمانی که داستان به نظر به پایان رسیده باشد. در پایان دانش آموزان همه کلاس ها دور هم جمع می شوند و با صدای بلند نتیجه این کار گروهی خوانده می شود و نقاشی الهام بخش هم به نمایش گذاشته می شود.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۶-۲۸ ۱۲:۵۶
برگردان:
گروه مترجمان کتابک/مریم مالکی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.