روش های ترویج ادبیات غیر داستانی

روش های ترویج ادبیات غیر داستانی

کتاب های علمی

بسیاری از کودکان و نوجوانان به خواندن کتاب های علمی علاقه مندند. اما چگونه می توان خواندن کتاب های علمی را نیز به فعالیتی سرگرم کننده و لذت بخش تبدیل کرد. 

  • از مخاطبان درخواست شود اگر کتاب علمی در خانه یا کتابخانه ی شخصی شان دارند، به مدرسه یا کتابخانه بیاورند. آموزشگر و مروج پس از مطالعه ی کتاب و اطمینان از درست بودن مطالب آن، دانش آموزان را گروه بندی می کند و از هر گروه می خواهد درباره ی بخش های مختلف آن: تاریخچه ی علمی که کتاب مربوط به آن است، آزمایش ها، دانشمندان برجسته ی ایرانی و خارجی که در زمینه ی موضوع مورد نظر می شناسند، مقایسه ی پیشرفت این رشته ی علمی در ایران و دیگر کشورهای جهان، علل پیشرفت یا رکود این رشته علمی در ایران، به پژوهش بپردازند.
  •  اگر در کتاب آزمایش وجود دارد، مروج یا آموزشگر باید با آماده کردن ابزار لازم، زمینه را فراهم کند تا دانش آموزان یا مخاطبان، آن آزمایش را خود انجام دهند و نتیجه ی آن را ببینند و آموخته های خود را باز گو کنند.
  •  آموزشگر یا مروج باید از پیش فهرستی از کتاب ها و فرهنگ نامه های مناسب که به دانش آموزان یا مخاطبان در کارشان کمک کند، فراهم کنند و در اختیار هر گروه بگذارند. نتایج پژوهش دانش آموزان یا مخاطبان به شکل گزارش که بهتر است با عکس و نمودار همراه باشد، در یک مجموعه گردآوری و به کتابخانه ی آموزشگاهی (در صورتی که در مدرسه کار شود و مدرسه کتابخانه داشته باشد) داده می شود تا دیگران نیز به هنگام نیاز از آن استفاده کنند.
  •   ترتیب دادن بحث و گفت و گو درباره ی رشته های علمی مورد علاقه ی دانش آموزان، علل پیدایش و ضرورت کاربرد آن ها، پرسش از دانش آموزان درباره ی  رشته های علمی مورد نیاز برای جامعه و کشور ما، انتخاب کتابی علمی که موضوع آن با مشارکت خود دانش آموزان تعیین می شود و به نقد گذاشتن آن، سپس ارائه ی معیارهای شناخت و ارزیابی کتاب های علمی به مخاطبان (در صورت امکان با کمک و مشورت کارشناسان شورای کتاب کودک) که مهمترین آن ها، صحت و دقت مطالب، وجود فهرست منابع، به روز بودن اطلاعات، عملی بودن آزمایش ها و درستی نتایج آن ها، اشاره به روابط علت و معلولی میان پدیده ها و درستی و دقت تصاویر و عکس ها، جدول ها، نمودارها و نقشه هاست، خواندن یک کتاب معتبر درباره ی تاریخ علم برای آشنایی با نشیب و فرازها و بازدارنده های پیشرفت علوم در دوران های مختلف تاریخی به شکل جمعی همراه با بحث و گفت و گو و از همه مهمتر ایجاد نگرش علمی در مخاطبان با توجیه و استدلال درباره ی نسبی گرایی در علم برای آن ها و سرانجام تبدیل کتاب های علمی به خواندنی های جذاب و پر کشش برای کودکان از جمله فعالیت های مناسب در این زمینه است.

ديدگاه شما