پژوهش در پایه سوم راهنمایی

طرح گام به گام برای پژوهش را عملی کنید و آن ها را به نوشتن مقاله ای ساده هدایت کنید. در آغاز سال تحصیلی از دانش آموزان بخواهید دفتری برای پژوهش تهیه کنند. در گفت و گو و طرح پرسش به آن ها کمک کنید تا آموخته های سال های پیش را درباره ی پژوهش به یاد بیاورند و از آن ها حرف بزنند. سپس خلاصه ی مطالب را در دفتر خود بنویسند.

از دانش آموزان بپرسید چرا باید این مراحل را طی کنیم؟ بعد از شنیدن پاسخ ها توضیح دهید که گرچه ممکن است این مراحل طولانی به نظر آیند، پژوهشگران همه ی این گام ها را مفید و لازم می دانند. تنها با به کار بردن این روش است که می توان مطمئن شد نتیجه ی کار از اعتبار برخوردار است. افزون بر این، روش منطقی و مستدل پژوهش به صرفه جویی در وقت هم می انجامد و از سردرگمی پژوهشگر جلوگیری می کند.

پس از فراهم کردن این زمینه های ذهنی بگویید که امسال هر کدام از آن ها یک پژوهش به طور کامل انجام خواهند داد. برای هر مرحله، تاریخی معین می شود تا آن ها پژوهش خود را انجام دهند.

راهنما
صفحه اصلی: 

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.